15/07/2020

Emissiemetingen: Europarlementariërs maken einde aan verschillen tussen testen in lab en op de weg

Auto's zijn een belangrijke bron van luchtvervuiling, de belangrijkste oorzaak van vroegtijdige sterfte in EU- milieu ©Elcovalana/AdobeStock
Terug naar artikeloverzicht

Om er zeker van te zijn dat auto's aan de EU-normen voor NOx-uitstoot voldoen, moeten de tests onder reële rijomstandigheden strenger worden, aldus de EP-milieucommissie

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) heeft dinsdag met 55 stemmen voor en 14 stemmen tegen, bij 11 onthoudingen, een wijziging op de EU-regels voor het meten van de uitstoot van lichte personen- en bedrijfsauto's (Euro 5 en Euro 6) goedgekeurd. Het verslag was opgesteld door CDA-Europarlementariër Esther de Lange (EVP, NL). De leden van het Europees Parlement willen de NOx-emissies aanzienlijk verminderen om de ernstige problemen veroorzaakt door luchtvervuiling aan te pakken.

Volgens een rapport uit 2019 van het Europees Milieuagentschap is de blootstelling aan fijn stof in Europa verantwoordelijk voor ongeveer 400 000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar en leeft bijna 20% van de stedelijke bevolking van de EU in gebieden met concentraties van luchtverontreinigende stoffen die minstens één EU-kwaliteitsnorm overschrijden. Aangezien personenauto's 40 procent van de totale NOx-uitstoot in de EU veroorzaken, vormen zij een belangrijke bron van luchtverontreiniging, met name in stedelijke gebieden.

Tests onder reële rijomstandigheden (Real Driving Emissions tests)

Voorheen werden vervuilende stoffen zoals NOx-emissies van auto's en andere voertuigen in een laboratorium gemeten. De EU is de eerste regio ter wereld die tests onder reële rijomstandigheden (Real Driving Emissions tests, RDE) invoert om de uitstoot van dergelijke vervuilende stoffen door voertuigen tijdens het rijden op de weg te meten.

Om rekening te kunnen houden met eventuele technische onzekerheden van de via een draagbaar emissiemeetsysteem uitgevoerde metingen heeft de Commissie een zogenaamde "conformiteitsfactor" vastgelegd.

De Commissie milieubeheer wil dat de huidige conformiteitsfactor jaarlijks wordt verlaagd, op basis van beoordelingen door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (Joint Research Center). Deze neerwaartse herziening begint al met een verlaging van de conformiteitsfactor van 1,43 naar 1,32. Vanaf 30 september 2022 zal de conformiteitsfactor niet meer toegepast worden, en zullen alleen de ruwe gegevens van de RDE-tests worden gebruikt om conformiteit met de EU-emissienormen vast te stellen, aldus de leden van het Europees Parlement.

In het verslag wordt de Commissie ook verzocht om uiterlijk in juni 2021 strengere eisen vast te stellen voor de draagbare meetapparatuur die voor de RDE-tests moet worden gebruikt.

Quote

Na de stemming zei Parlementsrapporteur voor het dossier, CDA-Europarlementariër Esther De Lange (EVP, NL):

"Het resultaat van vandaag is gebaseerd op een breed akkoord tussen de fracties. We moeten realistisch zijn over de afwijking tussen de uitstoot die in laboratoria wordt gemeten en de uitstoot die onder reële rijomstandigheden wordt gemeten, door rekening te houden met statistische en technische onzekerheden. Tegelijkertijd is het belangrijk om ambitieus te zijn door de waarde van de conformiteitsfactor geleidelijk te verlagen door middel van jaarlijkse neerwaartse herzieningen, op basis van de wetenschappelijke beoordelingen van het Joint Research Center".

Volgende stappen

Het verslag zal naar verwachting worden behandeld tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement in september, waarna de onderhandelingen met de Raad (die de lidstaten van de EU vertegenwoordigt) van start kunnen gaan.

Achtergrond

Het EU-Hof oordeelde dat een deel van het Commissievoorstel om conformiteitsfactoren in te voeren onwettig is, omdat het "de facto" de door EU-regels vastgestelde NOx-grenswaarde van 80 mg/km wijzigt, terwijl dit alleen via de gewone wetgevingsprocedure kan worden gedaan. Om rechtsonzekerheid te voorkomen, heeft het Hof de gevolgen van de nietigverklaring met maximaal 12 maanden uitgesteld, te rekenen vanaf het moment dat het door de Commissie ingestelde beroep wordt verworpen. Om de fabrikanten die hun auto’s reeds hadden ontworpen niet onevenredig te belasten, heeft de Commissie voorgesteld de eerder vastgestelde conformiteitsfactor opnieuw in te voeren via de gewone wetgevingsprocedure.

Dieselgate

De emissiemetingen in de auto-industrie waren onderwerp van een onderzoekscommissie van het Europees Parlement, ingesteld na “ Dieselgate”. Hier leest u de belangrijkste aanbevelingen van de onderzoekscommissie.

Bron: © Europese Unie, [2020] – EP