Elektronische nieuwsbrief 21 november 2003 nr. 2003|08

Gepubliceerd op 21/11/2003

INHOUDSTAFEL
1. Vastgestelde adviezen

1.1. Uitvoeringsbesluit Oppervlaktedelfstoffendecreet
1.2. Wijziging decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid en oprichting VLM
1.3. Herinrichting BBB, beleidsveld Mobiliteit en beleidsveld Water-infrastructuur en Zeewezen
1.4. Nationaal Allocatieplan voor Europese handel in broeikasgasemissierechten
1.5. Programmadecreet 2004

2. Adviezen in wording

2.1. Uitvoeringsplan bagger- en ruimingsspecie
2.2. Mobiliteitsplan Vlaanderen
2.3. Voortgangsrapport 2003 bij Vlaams klimaatbeleidsplan
2.4. Convenants gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking
2.5. Ontwerpbesluit openbare verlichting
2.6. Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling (STRADO)


3. Opvolging adviezen

3.1. Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen EU en Kroati
3.2. Europees-mediterrane overeenkomst tussen EU en Egypte
3.3. Wijzigingsdecreet Ruimtelijke Ordening
3.4. Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen EU en Macedoni
3.5. Europees-mediterrane overeenkomst tussen EU en Algerije


4. Mededelingen

 4.1. Verslag studievoormiddag MiNa-Raad - participatieproject diftar

5. Europese ontwikkelingen

 5.1. EU-Commissie integreert Verdrag van Aarhus

Abonneren: u kan zich abonneren op deze elektronische nieuwsbrief door het invulformulier op www.minaraad.be/nieuwsbrief/nieuwsbrief.htm in te vullen. De nieuwsbrief wordt u gratis aangeboden.