22/01/2021

Eigenaars van zonnepanelen financieel compenseren, maar niet oversubsidiëren

digitale_meter
Terug naar artikeloverzicht

De ongeveer 101.000 zonnepaneleneigenaars met een digitale meter kunnen terecht op www.tellercompensatie.be om te weten te komen op welk financieel compensatiebedrag ze aanspraak maken na het arrest van het Grondwettelijk Hof over de terugdraaiende teller. Dat laat Vlaams minister van Energie Zuhal Demir weten. “Zonnepaneleneigenaars met een digitale meter zullen bovendien geen prosumententarief moeten betalen en kunnen van hun energieleverancier een terugleveringsvergoeding krijgen voor de elektriciteit die ze injecteren op het net.”

“Na het arrest van het Grondwettelijk Hof hebben we als Vlaamse regering gekozen voor de gulden middenweg waarbij we een evenwicht bewaren tussen een redelijk rendement van vijf procent op de gedane investering voor de eigenaars van zonnepanelen, maar waarbij we niet opnieuw de fout maken om miljarden te gaan oversubsidiëren op kap van de mensen zonder zonnepanelen”, zegt minister Demir. “Bovendien zullen de getroffen gezinnen het prosumententarief niet meer moeten betalen en kunnen ze een terugleveringsvergoeding krijgen van hun energieleverancier voor de elektriciteit die ze injecteren op het net.” Op vtest.vreg.be is de meest actuele informatie daarover terug te vinden.

Gebruiksvriendelijke simulatietool

De publicatie van de exacte compensatiebedragen op basis van een simulatietool werd eerder al aangekondigd. Minister Demir stond erop zo snel mogelijk duidelijk te maken wat de compensatieregeling, die de regering op dit moment in regelgeving omzet, inhoudt voor de getroffen gezinnen. Elk gezin kan via de simulatietool berekenen wat de financiële compensatie voor hen inhoudt. Ze kunnen dat doen door hun installatiejaar van de zonnepanelen en het piekvermogen van hun installatie in te geven, waarna hun exacte eenmalige financiële compensatie op het scherm verschijnt. Deze simulatietool is raadpleegbaar op www.tellercompensatie.be.

Geen compensatie voor installatie tussen 2007 en 2012

Voor verschillende installatiejaren (2007-2012) zal er geen financiële compensatie uitbetaald worden. Dat betekent dat de installaties van die jaren al een rendement van minstens vijf procent behaalden, berekend op een standaardinstallatie. Onder meer de hogere overheidssteun in de vorm van groenestroomcertificaten en federale belastingaftrek in die periode speelt daarin een rol. Werden de zonnepanelen geplaatst tussen begin 2007 en eind 2012 dan heeft men bijgevolg geen recht op een financiële compensatie.

Voor particulieren wordt de financiële compensatie niet belast omdat deze als een uitzonderlijke inkomst beschouwd wordt. Voor zelfstandigen, bedrijven en vennootschappen heeft Demir aan federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem gevraagd het nodige te doen zodat deze uitzonderlijke inkomst eveneens niet belast wordt.

Pauzeknop voor verdere uitrol digitale meter bij eigenaars zonnepanelen

Eerder deze week werd ook de vraag gesteld of er bijkomende compensaties mogelijk zijn voor zonnepaneleneigenaars met een warmtepomp. Ook in het Vlaams Parlement kwam dat aan bod. “Het slechtste antwoord op gebroken beloften is het maken van nieuwe onhaalbare beloften. Dit is juridisch niet evident, maar in de schoot van de Vlaamse Regering bekijken we wat op dat vlak mogelijk is”, stelt Demir.

Voor de bijna 470.000 gezinnen die nog over een analoge terugdraaiende teller beschikken en nog niet over een digitale teller, drukte Vlaanderen eerder deze week de pauzeknop in. Voor hen verandert minstens tot begin april 2021 niets. Er worden voorlopig geen digitale meters geplaatst bij bestaande zonnepaneleneigenaars, totdat de financiële compensatieregeling in de regelgeving is opgenomen en er voor alle zonnepaneleneigenaars voldoende duidelijkheid is, ook over de verdere uitrol van de digitale meter.

 

 

Bron: Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme