Eerste uitbreiding van erkend natuurreservaat E-069 “Daknamse Meersen” te Lokeren

Gepubliceerd op 19/01/2018

Op 24 november 2017 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de uitbreiding van het natuurreservaat “Daknamse Meersen” te Lokeren.

De Minaraad heeft beslist om over dergelijke dossiers geen advies uit te brengen, in lijn met het unaniem advies van de Minaraad 2012|77 van 25 oktober 2012, naar aanleiding van de evaluatie van de instrumenten van natuur- en bosbeleid in functie van instandhoudingsdoelstellingen (par. 49, alinea 2).

De Minaraad wees in bovenstaand advies op het belang van de reservaten als instrumenten, prioritair geschikt voor habitats die een gespecialiseerd en actief beheer over de langere termijn vereisen, met aan natuur verbonden publieke diensten als hoofdfunctie.

Verder brachten de partners in de Minaraad volgende opmerkingen naar voor.

Natuurpunt

Natuurpunt stelt deze behandelde aanvraag tot erkenning als natuurreservaat werd ingediend volgens de wetgeving van het 'Natuurdecreet' (1997). Het dossier dient dan ook volgens die wetgeving afgehandeld te worden.

Landelijk Vlaanderen

Landelijk Vlaanderen heeft geen opmerkingen bij dit dossier.

Hubertus Vereniging Vlaanderen

Hubertus Vereniging Vlaanderen heeft geen opmerkingen bij dit dossier.

Boerenbond

Boerenbond stelt dat in het kader van het gewijzigde Natuurdecreet geen nieuwe uitbreidingszones en visiegebieden of uitbreidingen aan bestaande uitbreidingszones en visiegebieden meer kunnen goedgekeurd worden.

Eerste uitbreiding van erkend natuurreservaat E-069 “Daknamse Meersen” te Lokeren

 

Bron: Minaraad, Vlaamse Overheid