Terug naar artikeloverzicht

De Vlaamse Regering keurde vrijdag 12 januari de eerste ontwerpregelgeving goed voor een premieregeling voor zonnepaneleneigenaars. De regeling is een gevolg van de vernietiging van de terugdraaiende teller door het Grondwettelijk Hof. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir werkte voor de ontwerpregelgeving samen met onder andere Vlaamse volksvertegenwoordigers Andries Gryffroy. De ontwerpteksten voorzien ook de schrapping van prosumenten als prioritaire doelgroep voor de verdere uitrol van de digitale meter en wordt nu bezorgd aan onder meer de Raad van State voor advies.

Via een retroactieve investeringspremie wordt aan de eigenaars van zonnepanelen die voor 1 januari 2021 in dienst werden genomen het recht op een premie gegeven. Die zal gebaseerd zijn op de berekende steun die nodig is om een redelijk rendement van 5 procent te bekomen voor een referentie-installatie. Die regeling werd intussen in ontwerpregelgeving gegoten.

De hoogte van de retroactieve investeringspremie is afhankelijk van het jaar van indienstname, het jaar van de plaatsing van de digitale meter, het piekvermogen van de zonnepaneleninstallatie, de lengte van de periode dat men van de terugdraaiende teller heeft kunnen genieten, de reeds genoten overheidssteun, het prosumententarief en alle andere relevante parameters. De premie zakt naarmate men volgende jaren nog langer van terugdraaiende teller zal hebben genoten.

“Na het arrest van het Grondwettelijk Hof hebben we als Vlaamse regering gekozen voor de gulden middenweg waarbij we een evenwicht bewaren tussen een redelijk rendement van 5 procent voor een gemiddelde installatie op de gedane investering, zonder opnieuw de fout te maken om miljarden te gaan subsidiëren op kap van de mensen zonder zonnepanelen”, zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir.

Voor de bijna 470.000 gezinnen die nog over een analoge terugdraaiende teller beschikken, drukte Vlaanderen de pauzeknop in. Er worden geen digitale meters geplaatst bij bestaande zonnepaneleneigenaars, totdat de premieregeling definitief in de regelgeving is opgenomen en er voldoende duidelijkheid is, ook over de verdere uitrol van de digitale meter.

Geen prioritaire uitrol meer voor prosumenten

In het voorstel van regelgeving worden prosumenten geschrapt als prioritaire doelgroep en gewoon meegenomen in de uitrol van de digitale meter richting juli 2029. De premieregeling stopt sowieso op 31 december 2025. Prosumenten zonder digitale meter hebben tot dan de kans om de premie aan te vragen, indien ze overschakelen naar een digitale meter. Bij digitale meters die na 2025 geplaatst worden, is geen retroactieve investeringspremie meer mogelijk.

Met Fluvius werd intussen afgesproken dat bestaande prosumenten ook na het loslaten van de pauzeknop sowieso tot 1 januari 2025 zonder gevolg kunnen laten weten dat ze nog geen digitale meter willen. Dit geldt uiteraard niet voor nieuwe prosumenten en prosumenten die al 15 jaar lang een terugdraaiende meter hebben gehad.

Burgers met vragen kunnen de komende dagen telkens de meest actuele FAQ consulteren op tellercompensatie.be

 

 

Bron: Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme