19/01/2024

Eerste oproep voor projectvoorstellen Innovatieve Saneringstechnieken

bodemsanering
Terug naar artikeloverzicht

Vlaanderen investeert in innovatieve saneringstechnieken. OVAM & KIS lanceren de 1ste oproep om projectvoorstellen in te dienen.
Uiterste datum is 27 maart 2024 om 12u.
 

Oproep Innovatieve Saneringstechnieken (CIST-2024-I)

Vlaanderen investeert in innovatieve saneringstechnieken. Daarvoor wordt een maximumbedrag van 2 625 000 euro uitgetrokken. Doel is de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve saneringstechnieken voor de aanpak van zeer zorgwekkende stoffen, in het bijzonder PFAS, te versnellen en toe te passen.

Meer informatie over de focus van de oproep en de geldende modaliteiten voor het aanvaarden van de financiële steun is beschikbaar in de informatiebrochure


Wie komt in aanmerking en voor welke tussenkomst?

Consortia van ondernemingen, kennisinstellingen en overheden (minstens twee van de drie partijen moeten vertegenwoordigd zijn) worden uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen. 
Een consortium kan een subsidie ontvangen van 75 % van hun subsidiabel projectvoorstel met een maximumbedrag van 200 000 euro per projectpartner en 450 000 euro per project.


De projectaanvraag en indiening

Een projectaanvraag bestaat uit:

De indiener bezorgt de projectvoorstellen per e-mail bezorgd aan info@kis.vlaanderen.be samen met de ondertekeningsdocumenten van de consortiumpartners.

De uiterste indieningsdatum is woensdag 27 maart 2024 om 12u 's middags.
Voor vragen kan u terecht op info@kis.vlaanderen.be

 

Bron: Kenniscentrum Innovatieve Saneringstechnieken (KIS vzw)