21/01/2020

Een spectaculair hoog aantal gezinnen en bedrijven veranderde in 2019 van elektriciteits- en aardgasleverancie

Terug naar artikeloverzicht

Aantal gezinnen en bedrijven dat wisselde van elektriciteitsleverancier

Nog nooit veranderden zo veel gezinnen en bedrijven van elektriciteitsleverancier.  
 
Met 25,77% is de activiteitsgraad veel hoger dan in 2018, toen voor het eerst meer dan 20% (20,63%) van de klanten van elektriciteitsleverancier veranderde. We zien een absoluut record. 
 
893.142 huishoudelijke en professionele klanten kozen in 2019 voor een nieuwe elektriciteitsleverancier, maar liefst 185.782 klanten meer dan in 2018 (707.360). 

 


 

Het aantal wissels naar een andere elektriciteitsleverancier is voor de bedrijven en zelfstandigen (niet-huishoudelijke afnemers) sterk gestegen t.o.v. 2018. 178.093 niet-huishoudelijke klanten kozen voor een andere elektriciteitsleverancier tegenover 161.532 in 2018.  
 
Het recordpeil is toch vooral te danken aan een hogere activiteit van de gezinnen. 715.049  gezinnen kozen in 2019 voor een andere elektriciteitsleverancier. In 2018 bedroeg dit aantal 545.828. 
 
Een kleine kanttekening, ook in 2019 werd een aantal klanten overgedragen naar een energieleverancier na een overname van de klantenportefeuille van een leverancier die zijn activiteiten stopzette of overdroeg. Zelfs als we deze ‘niet-bewuste’ leverancierswissels buiten beschouwing laten, kunnen we zonder twijfel spreken over een absoluut recordjaar. 
 
Steeds meer energieafnemers maken gebruik van diensten die de keuze voor of zelfs de overstap naar een nieuwe energieleverancier ontzorgen. Voorbeelden hiervan zijn prijsvergelijkers, groepsaankopen en andere prijsvergelijkende diensten zoals June en Gaele. De V-test® van de VREG, de enige niet-commerciële en volledige prijsvergelijkingswebsite in Vlaanderen, had in 2019 recordaantallen bezoekers. De V-test® voor gezinnen werd 670.671 keer uitgevoerd (47% meer dan in 2018) en de professionele V-test® 43.335 (46% meer dan in 2018).  De V-test® draagt ongetwijfeld ook bij aan het recordaantal switches in 2019. 

 

                                          

Aantal gezinnen en bedrijven dat wisselde van aardgasleverancier 

Ook voor aardgas was er een absoluut record qua gezinnen en bedrijven die wisselden van aardgasleverancier: 28,52%. Ook dit is een spectaculaire verbetering in vergelijking met het recordjaar 2016 (22,64%). In 2018 bleven we daar nog licht onder met 22,39%.  

636.136 huishoudelijke en professionele klanten kozen in 2019 voor een nieuwe aardgasleverancier, 537.009 gezinnen en 99.127 bedrijven. Dit zijn maar liefst 146.723 klanten meer dan in 2018 (489.413). 

 

 

Bron: © 2020 VREG