Een op de acht Vlaamse landbouwers doet aan natuurbeheer

Gepubliceerd op 06/04/2004

Minister Jef Tavernier: "Boeren lusten groen"

Ongeveer 4800 Vlaamse boeren hebben een of meerdere beheersovereenkomsten afgesloten met Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Jef Tavernier (Groen!). Dat is zo'n 12 procent van het totale aantal landbouwers (37800 in 2002) in Vlaanderen. Minister Jef Tavernier wil het systeem van beheersovereenkomsten in de toekomst verder uitbreiden. Tegelijkertijd moet de administratieve rompslomp rond de bestaande pakketten weggewerkt worden.

Met beheersovereenkomsten wil Jef Tavernier de Vlaamse landbouwers aanzetten om de natuur op hun gronden duurzaam te onderhouden. Als ze dat doen, mogen ze een financile tussenkomst van de minister verwachten. Landbouwers leveren steeds meer inspanningen voor een goed milieu en een leefbaar platteland. "De tijd dat landbouw en milieu als natuurlijke vijanden gezien werden, ligt nu definitief achter ons," zegt de groene landbouwminister. "Deze beheersovereenkomsten zijn daar een mooi voorbeeld van."

De cijfers zijn duidelijk: 4800 landbouwers hebben al een beheersovereenkomst op zak. Na 4 jaar beheerovereenkomsten onderhouden landbouwers al 160 km heg, meer dan 200 kilometer houtkant en meer dan 600 poelen in Vlaanderen. Vorig jaar werd 499 hectaren landbouwgebied weidevogelvriendelijk beheerd en 36.172 hectare landbouwgrond kreeg een laag groenbedekking. Het grote succes van de beheerspakketten blijft niet zonder gevolg.

"Mijn administraties werken op dit moment aan nieuwe pakketten beheersmaatregelen," kondigt minister Jef Tavernier aan. Er komen pakketten om erosie te bestrijden en om de steeds kleiner wordende hamsterpopulatie in Vlaanderen te beschermen.

Sinds kort kunnen boeren ook ingeschakeld worden in het beheer van graslanden. Dit botanisch beheer is gericht op de ontwikkeling en de instandhouding van waardevolle graslanden. Deze pakketten kunnen verspreid over Vlaanderen gesloten worden in speciaal daartoe afgebakende gebieden. Ook het beheerspakket voor kleine landschapselementen wordt uitgebreid.
"De erosiepakketten moeten ervoor zorgen dat de vruchtbare bovenlaag van de akkers niet wegspoelt en er geen modder meer op straten, in beken of in tuinen te recht komt," verduidelijkt Tavernier.

Hamsters, die vroeger in groten getale in Zuid-Limburg en Vlaams-Brabant voorkwamen, komen de laatste tijd serieus in de verdrukking. Nochtans kan hun populatie door een aantal simpele maatregelen terug op een aanvaardbaar niveau gekrikt worden. "Gewoon door wat graanresten of luzerne als voedsel te laten staan, kunnen de landbouwers de hamster al helpen. Of door hun burchten te beschermen en hun leefgebied anders te beheren," zegt minister Tavernier.

Tenslotte laat Jef Tavernier weten dat ook voor het aanplanten en onderhouden van hagen een overeenkomst kan worden afgesloten. "Tot nu toe waren in het beheerspakket kleine landschapselementen alleen heggen, houtkanten en poelen opgenomen," aldus Jef Tavernier. Als toetje komen er ook nog een paar administratieve vereenvoudigingen in de bestaande pakketten. De bestaande pakketten worden ook gevalueerd. Zo denkt Jef Tavernier eraan om de  huidige 6 pakketten voor perceelsrandenbeheer te reduceren tot 2 pakketten. "Zo maken we het de boeren gemakkelijker om de stap te zetten om de ecologische maatregelen te nemen," zegt Tavernier.

Al deze maatregelen kaderen in het beleid dat minister Tavernier aanhoudt om het Vlaamse platteland te herwaarderen. "Ik wil de landelijke gebieden verder ondersteunen; als omgeving waar het goed is om in te wonen en te werken maar ook als plaats waar de stadsmensen even tot rust kunnen komen," zegt minister Tavernier.

info : Ron Hermans, woordvoerder van minister Tavernier
tel. : (02) 553 27 12
e-mail: persdienst.tavernier@vlaanderen.be

Bron : persdienst Vlaamse regering