25/06/2021

Een koerswijziging voor de chemische industrie: VIVALDI zet CO2-emissies om in duurzame biogebaseerde producten

CO2_iStock_8320606_0
Terug naar artikeloverzicht

Vanaf juni 2021 zal het EU Horizon 2020-project VIVALDI - InnoVative bIo-based chains for CO2 VALorisation as aDded-value organIc acids - een reeks baanbrekende biotechnologieën ontwikkelen om de emissies van belangrijke sectoren binnen de biogebaseerde industrie (BI) (voeding en dranken, pulp en papier, bio-ethanol en biochemicaliën) om te zetten in nieuwe grondstoffen voor de chemische industrie. Door dit concept te integreren zal de industrie "twee vliegen in één klap slaan": de koolstofuitstoot van de BI wordt verminderd en de productie van organische verbindingen die vandaag zeer energie-intensief is, wordt goedkoper en duurzamer.

Chemische industrie op weg naar circulaire economie

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten industrieën de transitie versnellen naar een koolstofarme, grondstoffenefficiënte en circulaire economie. De chemische sector is een van de meest uitdagende, maar ook een zeer veelbelovende in die context. De biogebaseerde industrieën (BI's), die nu al aan de slag gaan met hergebruik van afval, hebben het potentieel om het voortouw te nemen en een nieuwe en duurzamere sector te creëren, gebaseerd op het principe van koolstofafvang en -gebruik (CCU), ook wel CO2-recyclage genoemd. Op basis van dit circulaire concept zullen BI's hun uitstoot van broeikasgassen, hun afhankelijkheid van de invoer van fossiele koolstof en de exploitatie van belangrijke hulpbronnen zoals energie, grondstoffen, land en water kunnen inperken.

De kern van de VIVALDI-oplossing is het afvangen, verrijken en in een tweestapsproces transformeren (elektrochemisch en biologisch) van het afgevangen CO2 in vier organische platformzuren. Deze resulterende verbindingen hebben diverse toepassingen: zij kunnen op dezelfde plaats worden gebruikt, waardoor de duurzaamheid en circulariteit van BI-processen en -producten wordt verbeterd, of ze openen nieuwe commerciële mogelijkheden als bouwstenen voor nieuwe biomaterialen (bv. bioplastics en diervoeders). Repliceerbaarheid zal een belangrijk aspect zijn van de VIVALDI-oplossingen, waardoor andere bioraffinaderijen en andere industriële sectoren meer circulair kunnen worden en hun milieu-impact kunnen verminderen.

Prof. Albert Guisasola i Canudas (CARTIF), coördinator van het VIVALDI-project, zegt:

"VIVALDI zal het probleem van de CO2-uitstoot aanpakken met een alomvattende aanpak. We beschikken over een enthousiast multidisciplinair team dat erop gericht is voor elk type bedrijf waardeketens op maat te ontwikkelen. We zullen de circulariteit van de installaties versterken door voedingsstoffen te gebruiken die uit dezelfde industrieën worden teruggewonnen en zullen de weg vrijmaken voor de opkomende op CO2 gebaseerde sector."

Europese R&D-expertise verenigd

Het succes van het project zal worden verzekerd door een multidisciplinair en internationaal consortium onder leiding van de GENOCOV-onderzoeksgroep van de Universitat Autònoma de Barcelona. De 16 partners variëren van BI's (SunPine AB, Damm en Bioagra) en technologieontwikkelaars (VITO, UFZ, LEITAT, Processium, Avantium, Universitat Autònoma de Barcelona, University of Natural Resources and Life Sciences - Wenen, Luleå University of Technology) tot eindgebruikers (Nutrition Sciences). Novamont zal onderzoeken hoe CO2 in de gehele waardeketen kan worden gebruikt: van het afvangen van CO2-emissies tot de omzetting ervan in nieuwe biochemicaliën. Het team wordt aangevuld door drie kenniscentra: de expertengroep inzake duurzaamheid en circulariteit (BETA van de Universitat de Vic), het adviesbureau voor technologie en innovatie (ISLE) en de Europese vereniging die de koolstofafvang en -gebruik-gemeenschap in Europa vertegenwoordigt (CO2 Value Europe).

VITO brengt zijn expertise inzake elektrokatalysatoren en de ontwikkeling van gasdiffusie-elektroden samen om ze te gebruiken voor de elektrokatalytische omzetting van CO2 in mierenzuur/methanol. Het consortium is klaar om bioraffinaderijen te transformeren en een nieuwe op CO2 gebaseerde industriële sector te ontwikkelen die bijdraagt tot een aanzienlijke vermindering van de koolstofvoetafdruk van de industrie en de economie van de EU stimuleert.

De kick-off vergadering vond online plaats op 14-15 juni 2021. Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie.

 

Het VIVALDI-project heeft financiering ontvangen van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 101000441.

 

 

Bron: 2018-2021 VITO