Een goede klimaatoplossing start met een slimme strategie

Gepubliceerd op 23/10/2014

Een goede klimaatoplossing start met een slimme strategie
Chemie wil jobs in Europa behouden

Brussel, 23 oktober 2014 – De regeringsleiders van de 28 lidstaten verzamelen in Brussel voor een beslissende vergadering omtrent het toekomstige Europese energie- en klimaatbeleid. Op tafel liggen Europese doelstellingen voor CO2-reductie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Terechte bekommernissen, maar in de uitwerking van de plannen vraagt essenscia om rekening te houden met het globale karakter van de economie én van de klimaatproblematiek. Europa hanteert nu al de strengste normen ter wereld voor de industrie. Er is dringend nood aan een nieuwe Europese strategie die volop inzet op innovatie in plaats van op hoge kosten en die het investeringsklimaat van de verwerkende industrie, de motor van de economie, herstelt en niet afkalft.

De Europese Raad bespreekt vandaag de doelstellingen van het EU klimaatbeleid tot 2030. De bindende broeikasgasemissiereductiedoelstelling van 40% dient voornamelijk door bedrijven onder het emissiehandelssysteem te worden gerealiseerd. Hiervoor mikt de EU op hogere kosten voor CO2. De Europese emissies vertegenwoordigen amper 10% van de wereldemissies. In 2012 heeft Europa 50 miljoen ton CO2 minder uitgestoten, terwijl China in hetzelfde jaar 300 miljoen ton extra heeft uitgestoten.

Indien er geen rekening gehouden wordt met de globale context waarbinnen deze bedrijven opereren, dreigt deze unilaterale beslissing van Europa het Europese investeringsklimaat verder onderuit te halen, en producerende bedrijven, samen met hun emissies en hun jobs te delokaliseren naar andere regio’s van de wereld. Het klimaat, noch onze welvaart wint dus in deze strategie“, zegt Els Brouwers, experte energie van essenscia.
 
Europa wil ook sterk inzetten op energie-efficiëntie met een bindende doelstelling. De laatste decennia hebben de chemische industrie en life sciences zware investeringen gedaan in energie-efficiëntie, waardoor het energieverbruik per ton product met de helft is verminderd. essenscia vraagt Europa hier vol op in te zetten met een moderne aanpak die niet zozeer het gebruik van energie maar wel de verspilling van energie bestraft. Zeker in de gebouwensector zijn daar nog mooie winsten te boeken.
 
Het derde luik in de bindende doelstellingen zou een verplichting van 27% hernieuwbare energie inhouden. essenscia betreurt dat hier de vlucht vooruit genomen wordt, terwijl men de kosten van de huidige doelstelling van 20% hernieuwbare energie in 2020 nog niet ten volle transparant durft te maken. ”De doorrekening van de zonnepanelen wordt uitgesteld en men genereert al nieuwe subsidiestromen, omdat de bevoorradingszekerheid in het gedrang gekomen is op momenten zonder zon en wind. Laat ons eerst de nodige innovatie nastreven zodat we op een betaalbare manier energie kunnen genereren voor bedrijven en burgers op het ritme van de 21ste eeuw“, aldus Brouwers.

Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van essenscia, is zeer duidelijk in zijn boodschap: “Wat de industrie nodig heeft, is een duidelijk signaal dat duurzame industriële productie welkom is in Europa. Niet de huidige strategie die mikt op hoge kosten, maar alleen een win-win strategie die inzet op innovatie, kan ervoor zorgen dat onze jobs in Europa blijven.” 

Bron : Persbericht essenscia