14/06/2023

Duurzamere en beter presterende batterijen

Battery_recycling_concept_batterij_iStock-590168084.jpg
Terug naar artikeloverzicht
 • Strengere doelstellingen voor afvalinzameling, recyclingefficiëntie en materiaalterugwinning
 • Strengere voorschriften voor duurzaamheid, prestaties en etiketten
 • Een zorgvuldigheidsbeleid om sociale en milieurisico’s aan te pakken
 • Draagbare batterijen in apparaten zullen gemakkelijker te vervangen zijn

Woensdag keurde het Parlement nieuwe regels goed voor het ontwerp, de productie en het afvalbeheer van alle soorten batterijen die in de EU worden verkocht.

Met 587 stemmen voor, 9 tegen en 20 onthoudingen hebben EP-leden ingestemd met een akkoord met de Raad om de EU-regels inzake batterijen en afgedankte batterijen te herzien. De nieuwe wet houdt rekening met technologische ontwikkelingen en toekomstige uitdagingen in de sector en zal gelden voor de volledige levensduur van de batterij: van ontwerp tot het einde van de levensduur.

De belangrijkste maatregelen van de nieuwe wet zijn:

 • Een verplichte verklaring en etiket over de koolstofvoetafdruk van batterijen voor elektrische voertuigen (EV), batterijen voor lichte vervoermiddelen (LMT - voor bijvoorbeeld elektrische stepjes en -fietsen) en oplaadbare industriële batterijen met een capaciteit van meer dan 2 kWh;
 • Draagbare batterijen in apparaten zullen zo ontworpen zijn dat consumenten ze zelf gemakkelijk kunnen verwijderen en vervangen;
 • Een digitaal “batterijpaspoort” voor LMT-batterijen, industriële batterijen met een capaciteit van meer dan 2 kWh en EV-batterijen;
 • Een zorgvuldigheidsbeleid voor alle marktdeelnemers, met uitzondering van kmo’s;
 • Strengere doelstellingen voor de inzameling van draagbare batterijen — 45% tegen 2023, 63% tegen 2027 en 73% tegen 2030; en van LMT-batterijen — 51% tegen 2028 en 61% tegen 2031;
 • Minimumgehalten aan uit afgedankte batterijen teruggewonnen materialen: lithium — 50% tegen 2027 en 80% tegen 2031; kobalt, koper, lood en nikkel — 90% tegen 2027 en 95% tegen 2031;
 • Minimumgehalten aan gerecycleerde inhoud afkomstig van fabricage- en consumentenafval voor gebruik in nieuwe batterijen: acht jaar na de inwerkingtreding van de verordening — 16% voor kobalt, 85% voor lood, 6% voor lithium en 6% voor nikkel; 13 jaar na de inwerkingtreding: 26% voor kobalt, 85% voor lood, 12% voor lithium en 15% voor nikkel.


Citaat

Rapporteur Achille Variati (S&D, IT) zei: „Voor het eerst hebben we wetgeving inzake de circulaire economie die de hele levenscyclus van een product bestrijkt — een aanpak die goed is voor zowel het milieu als de economie. We zijn het eens geworden over maatregelen die de consument ten goede komen: batterijen zullen goed functionerend, veiliger en gemakkelijker te verwijderen zijn. Ons algemene doel is om een sterkere EU-recyclingindustrie op te bouwen, met name voor lithium, en een concurrerende industriële sector als geheel, die de komende decennia cruciaal is voor de energietransitie en strategische autonomie van ons continent. Deze maatregelen kunnen de maatstaf worden voor de wereldmarkt voor batterijen.”

Volgende stappen

Na de stemming in de plenaire vergadering moet de Raad de tekst nu formeel goedkeuren. De tekst zal kort daarna in het Publicatieblad van de EU wordt bekendgemaakt en vervolgens in werking treden.

Achtergrond

In december 2020 heeft de Commissie een voorstel voor een verordening inzake batterijen en afgedankte batterijen ingediend. Het voorstel heeft tot doel de werking van de interne markt te versterken, een circulaire economie te bevorderen en de ecologische en sociale impact in alle fasen van de levensduur van de batterij te verminderen. Het initiatief is nauw verbonden met de Europese Green Deal, het actieplan voor de circulaire economie en de nieuwe industriestrategie.

Door dit rapport goed te keuren voldoet het Parlement aan de verwachtingen van de burgers om de Europese energiezekerheid te verbeteren, groene infrastructuur te bieden en een circulaire economie op te bouwen, zoals uiteengezet in de voorstellen 3, lid 3, 3, 6 en 3, artikel 5, lid 1, artikel 5, lid 3, en artikel 5, lid 8, van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa.

 

 

Bron: © Europese Unie, [2023] – EP