26/11/2021

Duurzame voorraden van essentiële grondstoffen cruciaal voor EU-industrie

lithium-battery_1
Terug naar artikeloverzicht

EP-leden willen dat Europa minder afhankelijk wordt van de invoer van essentiële grondstoffen die cruciaal zijn voor strategische industrieën.

Om digitalerenergie-efficiënter en klimaatneutraler te worden, heeft de EU meer essentiële grondstoffen nodig (CRM’s) zoals lithium en cobalt om batterijen en elektrische motoren te produceren. Deze technologieën maken de ontwikkeling van strategische sectoren mogelijk: hernieuwbare energie, elektrische auto’s en digitale technologieën.

De uitgeputte wereldwijde toeleveringsketens werden verder getroffen door Covid-19, wat tot tekorten geleid heeft van essentiële grondstoffen in Europa. Als resultaat staat de industrie voor uitdagingen om toegang tot grondstoffen te verzekeren.

De EU-afhankelijkheid van import omkeren

De EU wordt geconfronteerd met bottlenecks in deze kwetsbare toeleveringsketen door de grote afhankelijkheid van de import uit slechts enkele toeleveringsbronnen. Bijvoorbeeld: China is verantwoordelijk voor 98% van de EU-toevoer van zeldzame aardmetalen, Turkije voor 98% van boraat en Zuid-Afrika voor 71% van de platinatoevoer.

In een poging om minder afhankelijk te worden, hebben EP-leden tijdens de plenaire sessie in November gestemd over een verslag dat aan de Commissie een uitgebreide EU-strategie voor essentiële grondstoffen vraagt, gebaseerd op strenge normen voor het milieu, sociale rechten, mensenrechten en duurzame bevoorrading.

EP-leden willen dat de EU de toeleveringsbronnen voor grondstoffen diversifieert en de afhankelijkheid van enkele niet-EU landen vermindert. Het rapport stelt voor dat de EU de bestaande samenwerkingen en handelsakkoorden versterkt, terwijl opties met nieuwe landen worden onderzocht. Het benadrukt dat elk akkoord rekening moet houden met de ecologische voetafdruk van import en dat de herkomst verantwoord moet zijn, de gezondheid en de veiligheid van de werknemers moet respecteren, en menswaardige banen en werkomstandigheden garanderen.

Grondstoffen in de EU recycleren

Grondstoffen kunnen gerecycleerd worden van oudere producten en zijn dan bekend als secundaire grondstoffen. EP-leden willen recyclering en recuperatie van grondstoffen uit mijnbouw, productie en commerciële afvalstromen stimuleren om een betrouwbare, veilige en duurzame toegang tot grondstoffen te verzekeren. Ze willen ook gespecialiseerde recyclagedoelstellingen voor essentiële grondstoffen, met een robuust toezichtmechanisme.

In een resolutie die op 9 februari 2021 werd aangenomen, riep het Parlement reeds op tot strengere recyclagevoorschriften en bindende doelstellingen voor 2030 voor materiaalgebruik en consumptie als een reactie op het Actieplan voor een circulaire economie van de Europese Commissie van maart 2020 om tegen 2050 een circulaire industrie te realiseren.

Meer leren over het belang en de voordelen van een circulaire economie.

Een uitgebreidere strategie voor essentiële grondstoffen zou het industriële ecosysteem van de EU kunnen versterken en banen in de productiesector behouden.

De grondstoffensector zorgt voor ongeveer 350 000 banen in de EU, en meer dan 30 miljoen banen in verwerkende productiesectoren die ervan afhankelijk zijn. Een meer circulaire economie zou tegen 2030 voor 700 000 extra banen in de EU kunnen zorgen.

 

Meer lezen over de circulaire economie:

 

Meer informatie

 

 

Bron: © Europese Unie, [2021] – EP