24/01/2002

Dua overlegt met Waalse collega over mestprobleem

Terug naar artikeloverzicht

Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua heeft deze middag overleg gepleegd met haar Waalse collega Michel Foret over de bodemverbeterende middelen, de mestproblematiek en de problemen die daaromtrent ervaren worden in Vlaanderen en Walloni.

Walloni maakt, met het oog op de naleving van de Europese nitraatrichtlijn, de balans van de behoefte aan bemesting enerzijds en de Waalse dierlijke productie anderzijds. Zolang deze oefening niet volledig klaar is, legt het Waalse gewest een moratorium voor de intensieve veeteelt op en een verbod op de invoer van dierlijke mest. De nitraatrichtlijn kent absolute prioriteit in Walloni aangevuld met kwalitatief hoogstaande bemesting.

Eens de situatie in Walloni is uitgeklaard, is het Waalse gewest bereid om de discussie te voeren over het opnieuw toelaten van kwaliteitsvolle producten uit de mestverwerking. In de tussentijd zal er gezocht worden naar een oplossing voor de Vlaamse grensboeren die in Walloni gronden hebben liggen.

Minister Dua heeft zich gengageerd om de controle op het transport van ruwe mest te intensifiren. Bovendien komt er een betere samenwerking tussen de mestbanken in de twee gewesten, ten einde ook intensieve gegevensuitwisseling mogelijk te maken.

info: Ann Bats, woordvoerder van minister Dua
tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be