21/03/2016

Draaiboek Groenplan voor gemeenten en steden

Terug naar artikeloverzicht

De Vlaamse ruimte staat vandaag voor belangrijke uitdagingen: de bevolking groeit én het klimaat verandert. Groene en open ruimtes moeten onze dorpen en steden leefbaar houden, ook als er mensen bijkomen. Het vernieuwde ‘Draaiboek Groenplan’, opgemaakt door Ruimte Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos, legt uit hoe een lokaal bestuur een goed functionerende groenblauwe structuur kan uitbouwen. Met groene ruimte voor ontspanning voor alle bewoners.

De bevolkingsgroei zullen we vooral binnen de bestaande bebouwde ruimte moeten opvangen. Om meer mensen te kunnen huisvesten, zullen we steden en dorpen moeten verdichten. De tijd dat we daarvoor de open ruimte aansneden, ligt achter ons. Dichter bouwen kan alleen maar garant staan voor kwaliteitsvol wonen als er voldoende kwaliteitsvolle groene en publieke ruimte is. ‘Mensen moeten in de woonkernen bomen, groene gevels en groendaken vinden. Ze moeten kunnen ontspannen in groen in de wijk, in parken en in grotere groengebieden aan de rand van de stad’, zegt ….  ‘Ook verbindingen tussen de woonkern en het buitengebied zijn belangrijk. Zo weten we dat mensen de weg naar groene plekken niet vinden als er geen aangename en verkeersluwe wegen naartoe leiden’, vult … nog aan.

Bomen, groene gevel, groendaken, waterlopen, wijkgroen, parken, … zijn de ingrediënten waarmee steden en gemeenten een goed functionerende groenblauwe structuur moeten uitbouwen. Een systematische aanpak die al deze elementen op een hoger schaalniveau bekijkt en tegelijkertijd oog heeft voor de verhoudingen onderling, leidt tot een ‘groenplan’. Zo’n plan maakt het mogelijk om plekken met een tekort aan groen zichtbaar te maken. Het brengt opportuniteiten voor uitbreiding of de verbinding van het openbaar groen in beeld. Een groenplan staat gelijk aan een langetermijnstrategie voor openbaar groen binnen de gemeente.

In het nieuwe ‘Draaiboek Groenplan’ leggen Ruimte Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos uit hoe de opmaak van een groenplan in z’n werk gaat. Alle te ondernemen stappen worden toegelicht en het boek biedt een overzicht van geslaagde projecten, alsook een opsomming van een tiental typevraagstukken. Het ‘Draaiboek Groenplan’ laat perfect toe om in te spelen op lopende processen en aan te sluiten op bestaande plannen en beleidsdocumenten. Idealiter past de opmaak van een lokaal groenplan binnen een geïntegreerd ruimtelijk en milieubeleid waar ook andere dan alleen maar de gemeentelijke groendiensten aan meewerken.

Een Vlaanderen waar er ruimte is om avontuurlijk te spelen, om te wandelen en fietsen van, naar en door het groen, om te joggen, om te genieten…, dát is een leefbaar Vlaanderen.

Alle steden en gemeenten ontvingen ondertussen het boek. U kan de digitale versie van het Draaiboek Groenplan hier bekijken.

Leer het Draaiboek Groenplan kennen op 21 april

Op 21 april 2016 organiseren het Agentschap voor Natuur en Bos en Inverde, Ruimte Vlaanderen en de stad Sint-Niklaas een groensafari naar Sint-Niklaas. Daar komt u alles te weten over de nieuwe publicatie en maakt u kennis met voorbeeldige projecten. Inschrijven kan binnenkort op http://www.inverde.be/.

Bron:   © 2016 Ruimte Vlaanderen