07/04/2023

Draag zorg voor akker- en weidevogels en betreed de akkerranden in landbouwgebied niet

vogelnest-klein.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Nu de lente gestart is trekken we met z'n allen weer meer naar buiten. Blijf op de paden, zo helpt u de natuur én de landbouw!

Akkerstroken aan de rand van landbouwpercelen worden helaas nog veel betreden. Door wandelaars, lopers of fietsers, maar ook door loonwerkers en zelfs door motorcrossers en quads. Het is nochtans verboden om op die randen te wandelen, te mountainbiken of te rijden met een voertuig. Landbouwers leggen die randen aan om akker- en weidevogels te beschermen of kwetsbare landschapselementen te bufferen. Elke activiteit op de randen, beschadigt de grasmat en verstoort de akker- en weidevogels. Bovendien dragen landbouwers de gevolgen van de schade: zij ontvangen een lagere vergoeding voor hun beheerovereenkomst.​​

​Waarvoor dienen de randen wel?

Landbouwers leggen de randen aan op hun landbouwpercelen voor de akker- en weidevogels. Op dit moment maken grondbroedende vogels zoals veldleeuweriken en patrijzen er hun nesten, en vinden ze er insecten om de kleintjes groot te brengen. Als er gevaar dreigt, vinden de vogels er ook dekking. In de winter vinden onder meer geelgorzen en grauwe gorzen er voedsel. Tegelijk gebruiken soorten zoals vleermuizen de randen als verbindingsroute om zich van de ene naar de andere plek te verplaatsen.

Die randen zijn niet alleen goed voor heel wat diersoorten. Soms worden ze ook aangelegd om kwetsbare landschapselementen zoals houtkanten en bos te bufferen. De randen voorkomen dat chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen erin terecht komen.

Oproep om randen niet te betreden

De Vlaamse Landmaatschappij wil wandelaars, mountainbikers, loonwerkers, motorcrossers en quads dus oproepen om geen akkerranden te betreden, tenzij er een aangeduid pad ligt. Laat ook geen honden loslopen op de randen. Bij dreiging verlaten vogels hun nest. Dan is het risico groot dat de eieren niet uitkomen of dat de jongen verhongeren, of dat ze worden opgegeten door roofdieren.

Als u zo’n akkerrand ziet, houdt u daar dan rekening mee? De landbouwers en de natuur zullen u dankbaar zijn!

Steun via beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij

Landbouwers leggen de randen aan met ondersteuning door de beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij. Ze voeren dan 5 jaar lang maatregelen uit op hun landbouwpercelen die goed zijn voor de biodiversiteit en het landschap. ​ In ruil voor hun inspanningen, krijgen de landbouwers een vergoeding.

Er zijn verschillende beheerovereenkomsten voor het aanleggen en onderhouden van randen op landbouwpercelen. Op veel van die randen zijn, behalve maaien, geen andere activiteiten toegelaten. Dat betekent dat de rand ook niet als doorgang mag gebruikt worden. Er mag in geen enkel geval op gewandeld, en dus ook niet op gereden worden met een voertuig. Als dat toch gebeurt, schiet het aanleggen van zulke randen zijn doel voorbij, én riskeert de landbouwer bovendien een lagere vergoeding te krijgen voor zijn beheerovereenkomst. ​

Meer informatie over de beheerovereenkomsten vindt u op www.vlm.be/beheerovereenkomsten

 

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse overheid