30/06/2003

Doorgangsverbod voor ontplofbare en lichtontvlambare stoffen in de J. F. Kennedytunnel te Antwerpen: nieuwe verkeerssignalisatie

Terug naar artikeloverzicht

In de J. F. Kennedytunnel gelegen in het traject van de R1 Ringautosnelweg rond Antwerpen, bestaat sedert de openstelling in 1969 een doorrijverbod voor het vervoer van gevaarlijke ontvlambare en ontplofbare stoffen. Dit doorrijverbod werd aangeduid door de borden C24.
Door het Koninklijk besluit van 18 december 2002 moet de reglementering aangepast worden aan het Verdrag van Wenen en aan het Akkoord van Genve. Het Ministerieel Besluit van 23 december verduidelijkt de toepassingswijze van het eerder vermeld Koninklijk Besluit. Door deze wijziging verloor het teken C24 na 31 maart 2003 zijn betekenis.
Een nieuw verbodsbord C24b, dat de doorgang van dezelfde gevaarlijke stoffen verbiedt, maar bovendien ook het transport van gasolin verbiedt, komt in de plaats van het oude teken C24. Er zijn geen overgangsbepalingen voorzien. De oude signalisatieborden zullen geleidelijk vervangen worden door nieuwe. Op de rechtstreekse toegangen naar de Kennedytunnel werden de nieuwe verbodsborden C24b reeds aangebracht. Het vervaardigen en plaatsen van de nieuwe omleidingsborden zal nog verschillende maanden in beslag nemen. Op die nieuwe omleidingsborden wordt het verbod in de Kennedytunnel vermeld en wordt tegelijk de omleidingsrichting voor het gevaarlijk transport aangegeven via n van beide circulatierichtingen op de Ring rond Antwerpen. De omleidingsroute loopt hoofdzakelijk langs de Liefkenshoektunnel (toltunnel). De Provinciale Verkeerseenheid van de Federale Politie zal streng toezicht uitoefenen op de naleving van het doorgangsverbod.

De totale kostprijs van de signalisatiewerken wordt geraamd op 420.000 euro.

Voor meer persinformatie:

Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Tel. : 32/3/224 69 22 - 32/3/ 224 68 78
Fax : 32/3/224 69 05
Website: http://verkeersinfo.lin.vlaanderen.be