Dompelbrander met biogas bij diepvriesgroentebedrijf d'Arta te Ardooie

Gepubliceerd op 22/05/2012

Het bedrijf d'Arta is het vierde grootste bedrijf van de 11 Vlaamse bedrijven dat zich toegelegd heeft op het verwerken en diepvriezen van verse groenten. Bij de verwerking (wassen, mechanische bewerkingen, voorverwarmen, blancheren, koelen,..) wordt water gebruikt dat nadien gezuiverd wordt in een waterzuivering. Eén van de processtappen in de waterzuivering is de anaërobe zuivering, bestaande uit een mengtank en een reactor. Bij dit proces (een vergistingsproces) wordt er in de reactor biogas gevormd. In het verleden werd dit biogas gewoon afgefakkeld in de buitenomgeving. De bedoeling van dit project is om het biogas te verbranden met behulp van een dompelbrander en de warmte te gebruiken voor het opwarmen van het afvalwater in de anaërobe installatie tot een temperatuur van ongeveer 30 à 35°C. De anaërobe reactor blijft hierdoor op een constante temperatuur wat een snelle afbraak van de polluenten in het afvalwater waarborgt.

Studie bekijken (PDF  - nov 2001)