Dioxine-uitstoot in Vlaanderen was nog nooit zo laag

Gepubliceerd op 11/12/2003

De uitstoot van dioxines is in Vlaanderen nog nooit zo laag geweest als in 2002. Vlaanderen voldoet nu al aan de voor 2010 opgelegde Europese normen voor de uitstoot van dioxines in de lucht. Dat blijkt uit het MIRA-T-rapport dat Vlaams milieuminister Ludo Sannen straks officieel ontvangt. Dat MIRA-T-rapport beschrijft jaarlijks de toestand van het leefmilieu in Vlaanderen. Ook de dioxineconcentratie in koemelk bleek in 2002 lager te zijn dan ooit voordien. De drastisch verminderde uitstoot van dioxines is vooral te danken aan de saneringen bij de industrie en de afvalverbrandingsovens.

De uitstoot van dioxines in de lucht is de afgelopen jaren in Vlaanderen spectaculair gedaald. "We zitten nu al ver onder de normen die werden opgesteld tijdens de Vierde Noordzeeconferentie," zegt milieuminister Ludo Sannen. "Tijdens die conferentie werd Vlaanderen opgelegd om tegen begin 2010 nog maximaal 100 gram dioxines (100 g TEQ) uit te stoten. Vlaanderen heeft zich zelf die norm ook opgelegd en opgenomen in het Milieubeleidsplan 2003-2007. Met succes. Momenteel bedraagt de uitstoot nog 88 gram dioxines (88 g TEQ).  Ter info: in 1990 stootte Vlaanderen nog 524 gram dioxines uit."

De spectaculaire daling van de uitstoot van dioxines maakt dat Vlaanderen momenteel reeds beter scoort dan de Europese normen. Europa wil dat Vlaanderen tegen 2010 nog maximaal 100 gram dioxines uitstoot. Zegt minister Ludo Sannen: "We doen nu al 12% beter dan opgelegd. En we zitten liefst 8 jaar voor op schema. Vlaanderen heeft zijn huiswerk dus echt wel goed gemaakt."

Belangrijkste reden voor de daling van de dioxines in de lucht zijn de drastische saneringen bij de afvalverbrandingsinstallaties. Ook de industrie heeft belangrijke inspanningen geleverd, vooral de ijzer- en staalnijverheid. Zo heeft de non-ferro-industrie in de periode 1998-2002 een emissie-reductie gerealiseerd met liefst 96, 7%. MIRA-T brengt ook de dioxineconcentratie in koemelk in kaart. Koemelk is een uitstekende indicator voor de plaatselijke vervuiling met dioxines. De dalende trend van de dioxinevervuiling wordt ook hier bevestigd. "De Europese Unie legde in 2002 uiterst strenge limieten voor de aanwezigheid van dioxines in onder andere melk. Uit de Vlaamse controles blijkt dat de strengste grenswaarde nergens wordt overschreden. Was de uitstoot van dioxine ook in 2002 even hoog gebleven als de vorige jaren, was ons dat niet gelukt. Kortom, dankzij de beperking van de dioxine-uitstoot, vooral door de sanering van de industrie en de afvalverbrandingsinstallaties, slagen we er in de veiligheid van ons voedsel te garanderen."

Bron: persdienst Vlaamse regering.

Meer informatie kan u terugvinden op de sites:

www.emis.vito.be

www.vmm.be

www.vito.be