25/03/2019

Digitale meters zijn cruciaal voor de energietransitie, maar er moet nog sterker ingezet worden op zelfconsumptie

Terug naar artikeloverzicht

De commissie Energie in het Vlaams Parlement heeft op 19 maart het ontwerpdecreet digitale meters goedgekeurd. Daarbij werden 77 amendementen ingediend en aangenomen. De komende weken zal dit decreet wellicht goedgekeurd worden door de plenaire vergadering.

Hiermee wordt een volgende stap gezet naar de uitrol van de digitale energiemeter. Dat is positief, want deze meters zijn cruciaal voor de energietransitie. Door het inzicht dat de digitale meter geeft in het energieverbruik kan slimmer worden omgesprongen met aardgas en elektriciteit: minder energie verbruiken, verbruiken wanneer elektriciteit het goedkoopst is, de elektriciteitsproductie van zonnepanelen zelf gebruiken. Zo kan de gebruiker besparen op de energiefactuur.

Ook positief is dat de oprichting van een aparte databeheerder, die alle metergegevens van de digitale meter verzamelt, niet meer aan de orde is. De VREG was geen voorstander van deze optie (Advies van oktober 2018) omdat die leidt tot complexere processen, zonder meerwaarde voor de klant en met een hogere factuur tot gevolg.

In hetzelfde Advies  en op onze website licht de VREG toe waarom hij niet achter het compensatiemechanisme, het ‘terugdraaien van de teller’ staat. Met het systeem van de terugdraaiende teller worden eigenaars van zonnepanelen onvoldoende aangemoedigd om efficiënt met het net en hun energieverbruik om te gaan. Bovendien blijkt uit resultaten van onze simulator dat ‘efficiënte prosumenten’ juist een voordeel kunnen doen met een digitale meter ‘die niet terugdraait’. Dit is in het algemeen belang, want een efficiënter gebruik van het net leidt tot een lagere factuur voor iedereen.

Daarom is de VREG geen voorstander van het nieuwe artikel 49/1, dat met één van de amendementen aan het ontwerpdecreet wordt toegevoegd. Met dit artikel blijft het terugdraaien van de teller mogelijk voor een periode van 15 jaar. Daarnaast gaat artikel 49/1 in tegen de onafhankelijkheid van de VREG en zijn exclusieve tariefbevoegdheid. De VREG adviseert dan ook om artikel 49/1 te schrappen. We lichten in een nieuw Advies ons standpunt toe.


Meer informatie over dit persbericht:
Dirk Van Evercooren, Woordvoerder 02/553.13.60, 0478/550.480 of dirk.vanevercooren@vreg.be

 

Bron: © 2019 VREG


zie ook: Compensatieregeling digitale meter goedgekeurd in commissie