05/02/2018

Dien je voorstel in voor Water-Land-Schap

Terug naar artikeloverzicht

Nog tot 1 maart 2018 kan je een voorstel indienen voor de projectoproep Water-Land-Schap. Projecten die problemen rond droogte, overstromingen, verzilting of waterkwaliteit aanpakken én rekening houden met landschap en gebruikers komen in aanmerking voor subsidies.

Wat is Water-Land-Schap?

​Op 23 oktober 2017 lanceerde minister Schauvliege de oproep Water-Land-Schap: een oproep met subsidiemogelijkheden om watergebonden uitdagingen samen aan te pakken.  Lokale coalities van bv. landbouwers, bedrijven, dorpsbewoners en water- en landschapsbeheerders, kunnen initiatieven indienen om problemen met de waterhuishouding op het terrein efficiënt aan te pakken. Het gaat dan onder meer om projecten rond droogte, overstromingen, verzilting, of waterkwaliteit.

 

Dien je voorstel in

Tot en met 1 maart 2018 kan je een projectvoorstel indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij. Je aanvraag moet nog niet in detail uitgetekend zijn, maar moet wel duidelijk aangeven waar je coalitie aan wil werken en via welke aanpak. De verschillende deelnemers aan je lokale coalitie moeten zich ook duidelijk engageren om samen het ingediende initiatief uit te voeren.

Alle projectinformatie vind je gebundeld op www.waterlandschap.be

 

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Overheid