01/08/2023

Deplasse & Associés werd toegevoegd aan ons adresboek

Terug naar artikeloverzicht

We verwelkomen Deplasse & Associés in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

- Optimaliseren van bestaande technische installaties door middel van onderhoudscontroles, energie-audits of het opstellen van Energie Prestatie Contracten (EPC). - Ontwikkelen van renovatiestrategieën voor uw bestaande gebouwen via onze oriëntatiestudies die verschillende renovatiescenario's vergelijken aan de hand van indicatoren zoals de Total Cost of Ownership of het aantal bespaarde tonnen CO2. - Begeleiden van de vernieuwing van uw technische installaties door middel van pragmatische engineeringmissies inclusief feedback van onze onderhoudscontroleteams. - Opvolging van uw verbruik of monitoring op afstand van de prestaties van uw apparatuur. - Bevorderen van hernieuwbare energiebronnen, stedelijke warmtenetwerken of elektrische mobiliteit dankzij pragmatische en resultaatgerichte haalbaarheidsstudies - Bijdragen aan de definitie van uw milieu- / ESG-beleid en een pragmatisch actieplan, rekening houdend met de realiteit ter plaatse, wettelijke beperkingen en te bereiken doelstellingen.

Klik hier om het profiel te bekijken