28/11/2022

Demir blijft bouwen aan toonaangevende recyclagehub Vlaanderen

recycleren.jpg
Terug naar artikeloverzicht

De Vlaamse Regering keurde op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de financiële steun goed voor acht investeringen om van Vlaanderen de toonaangevende recyclagehub te maken dat ze wit zijn. Concreet zijn het acht innovatieve recyclagetechnieken om de materiaalkringloop te sluiten. Het gaat om een investering van 15 miljoen euro vanuit de overheid, een hefboom voor in totaal 122.3 miljoen euro private investeringen. Demir wil zo de materialen langer in de kringloop houden en de afvalberg verkleinen, maar tegelijk ook de ontginning van nieuwe grondstoffen voorkomen. Het is al de tweede keer dat de Vlaamse Regering dergelijke investeringen doet. Samen met de eerste projectoproep investeert de Vlaamse Regering 30 miljoen euro aan Europese relancemiddelen.

Eind mei lanceerde de OVAM op initiatief van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de tweede en laatste projectoproep. Een jury beoordeelde alle steunaanvragen op basis van diverse criteria en legde een rangschikking voor aan de Vlaamse regering. Die besliste op 25 november definitief over de toekenning van de steun.

Geselecteerde projecten

In totaal werden er zeventien projecten ingediend. Dertien kwamen in aanmerking voor financiële steun, waarvan er acht werden geselecteerd voor een steun van in totaal 15 miljoen euro. De geselecteerde investeringen tonen aan dat er in Vlaanderen diverse opportuniteiten zijn om in te zetten op recyclage.

1)    Afvalverwerkers Bionerga en Renewi hebben de joint venture NEWCO opgericht. Het doel: de selectieve inzameling en recyclage van luiers en incontinentiemateriaal opstarten en verder ontwikkelen. De partners zullen een verwerkingsinstallatie bouwen waar ze in eerste instantie de ingezamelde kunststoffen recycleren door middel van thermische drukhydrolyse.

2)    Als eerste ter wereld ontwikkelde Gluecom een proces om gelatineafval/recyclaat op kleine schaal te recycleren tot dierlijke lijm - zonder kwaliteitsverlies. Mede dankzij de steun zal het dit proces opschalen en de volledige productie overschakelen op recyclaten. Gluecom hoopt 100 procent van het Vlaamse farmaceutische gelatineafval te verwerken tot 8.000 ton lijm per jaar.

3)    Soprema maakt bitumineuze membranen voor de bouwsector. Deze worden onder meer gebruikt voor het waterdicht maken van daken, kelders, ...  Voor deze membranen bestaat
vandaag geen volwaardige afvalverwerkingsmethode. Soprema zal een industriële installatie, de eerste van zijn soort, bouwen voor de recyclage van 6.000 ton bitumineuze membranen per jaar uit bouwafval (zowel snijafval van werven als sloopafval).

4)    Bioterra ontwikkelde een unieke menginstallatie die 120.000 ton fijn zand kan verwerken in specifieke zandmengsels voor de productie van beton en chape om zo primair zand te  
vervangen. Een tweede installatie zal 30.000 ton steenachtige fractie verder opzuiveren tot granulaten voor de bouwsector en zo het bestaand probleem van glasgehalte aanpakken.

5)    Het PIRIPAR-project van Unilin omvat een heel ecosysteem om pir-afval (polyisocyanuraat) in te zamelen en te recycleren tot een nieuw product: decoratieve panelen. De nieuwe bouwpanelen kunnen op hun beurt gerecycleerd en hergebruikt worden voor dezelfde toepassing. In eerste instantie ligt de focus op werfafval, maar groeit gradueel naar werf en sloopafval en een productiecapaciteit voor 8.000 ton pir-afval.

6)    JBF Global Europe (JBFGE) is een van de tien grootste producenten van PET ter wereld. Op zijn site in Laakdal investeert het in een nieuw recyclageproces. Zo wil JBFGE een grotere productiecapaciteit (120-126.000 ton post-consumer PET-flakes) en hoger recyclageaandeel bereiken. Doel is een food grade recyclaat (dus geschikt voor voedselverpakkingen) met een recycled content van 60 tot 100%.

7)    Recyclagebedrijf RAFF Plastics heeft een proces uitgewerkt om lichtgewicht polypropyleen (PP) uit bigbags te recycleren tot granulaat voor de Vlaamse vezelindustrie. Bigbags worden nu vooral uitgevoerd buiten Europa. Het streefdoel is om per jaar ongeveer 10.000 ton lichte polypropyleen te recycleren.

8)    Met het SurePUre-project heeft Triple Helix Maas nieuwe recyclagetechnieken ontwikkeld om vaste en flexibele PU's (Polyurethaan) via chemische processen te herleiden tot de basiscomponenten. Triple Helix Maas zal die processen toepassen in een nieuwe depolymerisatiefabriek in het Antwerpse havengebied. Die zal op jaarbasis tot 30.000 ton PU-afval kunnen verwerken.

"Vlaanderen moet op Europees en wereldniveau toonaangevend zijn als recyclagehub. In circulaire economie investeren is investeren in ons leefmilieu", besluit Demir

Meer informatie: https://ovam.vlaanderen.be/vlaanderen-als-recyclagehub
 

Gefinancierd_door_de_Europese_unie

 

 

Bron: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid