22/06/2023

Definitieve versie “Code van Goede Praktijk voor de uitvoering van emissiemetingen tijdens batchprocessen” beschikbaar

emissiemetingen
Terug naar artikeloverzicht

Deze Code van Goede Praktijk heeft tot doel te komen tot een uniforme werkwijze die gevolgd kan worden door alle labo’s (erkende labo’s en exploitanten onder zelfcontrole).
Specifieke aandachtspunten zijn de toe te passen meetmethodes, de duur en het aantal uit te voeren metingen en tenslotte de verwerking en interpretatie van de resultaten.

Er werd in het voorjaar 2019 een eerste draftversie van de Code via de EMIS-website publiekelijk raadpleegbaar gemaakt. Daarnaast werden de principes van de Code ook voorgesteld op de Werkgroep Lucht 2019 en aan een vergadering van Milieu-inspecteurs van Afdeling Handhaving.

Er werd getracht om met opmerkingen binnen de verschillende fora zoveel mogelijk rekening te houden, met Vlarem II en Vlarem III als wettelijk kader.

In de periode 2020-2021 werd een eerste praktische evaluatie uitgevoerd van de aangepaste CvGP via toetsing aan een aantal reële batchprocessen. 

In 2022 werd een tweede draft versie opnieuw via de EMIS-website publiekelijk raadpleegbaar gesteld. Verwerking van de opmerkingen en een nieuwe voorstelling op de werkgroep Lucht van 2023, heeft uiteindelijk geleid tot onderstaande definitieve versie. Het is de bedoeling dat deze Code vanaf nu door labo’s en exploitanten in de praktijk wordt toegepast. Deze systematische praktijktoets zal ook aangeven of bijsturing op middellange termijn nodig is.   

_________________

Extra info : 

Andere Codes van Goede Praktijk (lucht), die werden opgesteld door VITO als referentielaboratorium in opdracht van de Vlaamse overheid, beleidsdomein Omgeving