Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek'

Gepubliceerd op 25/06/2004

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN:

De Vlaamse regering beslist principieel tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek'. Dit besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron : persdienst Vlaamse regering

____________________________________

Extra info : Advies van de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening