Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek'

Gepubliceerd op 10/09/2004

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN:

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek'. Dit betekent dat Aertssen een bedrijf is dat morfologisch en ruimtelijk verweven is met de omgeving en dat het tevens een specifieke sociaal- economische relatie heeft met die omgeving. In functie van de uitbreiding was een herbestemming van de achtergelegen landbouwgronden noodzakelijk.

Bron : persdienst Vlaamse regering