Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Gemengd regionaal bedrijventerrein Broekooi te Asse'

Gepubliceerd op 10/09/2004

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN:

De Vlaamse Regering beslist principieel tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Gemengd regionaal bedrijventerrein Broekooi te Asse'. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron : persdienst Vlaamse regering