23/04/2004

Definitieve goedkeuring milieubeleidsovereenkomst over de vermindering van SO2- en NOX-emissies afkomstig van installaties van elektriciteitsproducenten.

Terug naar artikeloverzicht

Op voorstel van Vlaams minister Jef TAVERNIER:

Na advies van de SERV en de MiNa-Raad hecht de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring aan  de milieubeleidsovereenkomst over de vermindering van SO2- en NOX-emissies afkomstig van installaties van elektriciteitsproducenten. Deze overeenkomst zal in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd en zal worden meegedeeld aan de Europese Commissie.

Bron : persdienst Vlaamse regering