09/03/2018

Decreet integraal handelsvestigingsbeleid: wijziging besluiten

Terug naar artikeloverzicht
 
Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief diverse besluiten naar aanleiding van het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet met diverse bepalingen rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving. Het wijzigingsbesluit regelt onder meer volgende elementen: uitbreiding van de procedure met de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten en voor vegetatiewijzigingen, uitwerking van de bevoegdheid van de gewestelijke omgevingsambtenaar om te beslissen in beroep, uitwerking van de figuur van de provinciale omgevingsambtenaar, verduidelijkingen wat betreft de lijst van Vlaamse projecten en de lijst van provinciale projecten, en een aantal technische aanpassingen

Bijlagen

Handelsvestigingsbeleid - nota                         Handelsvestigingsbeleid - BVR           
Handelsvestigingsbeleid - Bijlage 1 Handelsvestigingsbeleid - Bijlage 5
Handelsvestigingsbeleid - Bijlage 2 Handelsvestigingsbeleid - Bijlage 6
Handelsvestigingsbeleid - Bijlage 3 Handelsvestigingsbeleid - Bijlage 7
Handelsvestigingsbeleid - Bijlage 4 Handelsvestigingsbeleid - advies

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 9 maart 2018