20/09/2012

De vierde onderzoeksoproep van het Snowman-netwerk is open

Terug naar artikeloverzicht

Het Snowman-netwerk verenigt Europese organisaties die onderzoek naar duurzame bodems financieren en ijveren voor een betere kennisverspreiding. Voor Vlaanderen is de OVAM lid van dit netwerk, samen met het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Tot 17 december kunnen in het kader van de vierde onderzoeksoproep projectvoorstellen ingediend worden voor onderzoek naar duurzaam bodembeheer. De thema's van deze oproep zijn bodemverontreiniging, landbouw en bosbouw, bodem en klimaatsverandering  en ecosysteemdiensten. De focus van de vierde oproep ligt op de integratie van technische en wetenschappelijke aspecten van bodem met sociale en economische invalshoeken.

De oproep staat open voor internationale consortia uit de landen die deel uitmaken van het Snowman-netwerk. Zeven partners uit Vlaanderen, Zweden, Nederland en Frankrijk stellen een totaalbudget van 1,8 miljoen euro ter beschikking. De OVAM financiert projecten rond  bodemverontreiniging en heeft hiervoor een totaal budget van 100.000 euro voorzien. Per project wordt maximum 50.000 euro excl BTW toegekend.

Alle nodige informatie en voorwaarden voor het indienen van een projectvoorstel vindt u op www.snowmannetwork.com.