08/05/2019

De vier Belgische energieregulatoren lanceren de procedure voor een voorbereidende studie in het kader van de “energienorm”

Terug naar artikeloverzicht

De elektriciteits- en aardgasprijs is een belangrijke kostenfactor voor de Belgische bedrijven en voor de koopkracht van de gezinnen. Daarom heeft het federale beleidsniveau samengewerkt met de gewesten in het kader van een zogeheten “energienorm” om de energieprijs te vergelijken met deze in onze buurlanden. De vier regulatoren samen lanceren de procedure die moet leiden tot een studie die als referentie kan dienen.

Samenwerking door de vier regulatoren

De vier Belgische regulatoren slaan de handen in elkaar: Brugel, CREG, CWaPE en VREG. De vier regulatoren die binnen het Forum van de Belgische Energieregulatoren of FORBEG samenwerken, hebben beslist om een studie uit te werken die een referentie biedt voor de discussies rond een mogelijke “energienorm”. Bij het uitwerken van een “energienorm” kunnen de overheden zich baseren op de resultaten van deze studie.

Jaarlijkse studie vanaf 2020

Via deze studie, die zal uitgevoerd worden door een consultant die aangeduid wordt op basis van een overheidsopdracht, zullen de regulatoren jaarlijks de evolutie van de energiefacturen voor elektriciteit en aardgas onderzoeken. Prijzen worden vergeleken tussen België, alsook de drie Belgische regio’s afzonderlijk, en de buurlanden voor de verschillende factuurcomponenten en dit voor gezinnen en bedrijven van verschillende sectoren. De resultaten van de eerste studie worden verwacht in het voorjaar van 2020.

Meer informatie over dit persbericht:

Voor de CREG :
Sophie Lenoble, woordvoerster a.i., 0497/527.762, press@creg.be

Voor de VREG:
Dirk Van Evercooren, Woordvoerder, 02/553.13.60, 0478/55.04.80 of dirk.vanevercooren@vreg.be

Voor de CWaPE:
Stéphane Renier, President, 081/33.08.33, 0486/46.27.15 of sren@cwape.be

Voor Brugel:
Adeline Moerenhout, communicatieadviseur, +32 (0)2 563.02.26, amoerenhout@brugel.brussels