17/01/2024

De uitstoot van F-gassen en ozonafbrekende stoffen terugdringen

wereldbol
Terug naar artikeloverzicht
  • F-gassen: totale uitfasering van fluorkoolwaterstoffen tegen 2050 en overgang naar klimaatvriendelijke oplossingen
  • Hogere ambitie van de EU om de uitstoot van ozonafbrekende stoffen verder terug te dringen, gebruikt in brandblussers, spuitbussen of isolatieschuim
  • De EU-regels zijn afgestemd op de Europese Green Deal en internationale overeenkomsten

Dinsdag keurde het Parlement nieuwe regels goed om de uitstoot van sterke broeikasgassen te minimaliseren, in overeenstemming met de EU- en wereldwijde klimaatdoelstellingen.

Met 457 stemmen voor, 92 tegen en 32 onthoudingen keurden de EP-leden een eerste akkoord goed dat met de Raad werd bereikt over de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen. De tekst voorziet in een totale uitfasering van chloorfluorkoolwaterstoffen tegen 2050, inclusief een traject om het toegestane gebruik in de EU tussen 2024 en 2049 te verlagen. De tekst introduceert strenge eisen die het verbieden om producten die F-gassen bevatten op de EU-markt te brengen en specifieke uitfaseringsdata voor het gebruik van F-gassen in sectoren waar het technologisch en economisch haalbaar is om over te stappen op alternatieven, zoals bij huishoudelijke koeling, airconditioning en warmtepompen.

De overeenkomst over het terugdringen van de uitstoot van ozonafbrekende stoffen werd aangenomen met 538 stemmen voor, acht tegen en 13 onthoudingen. De wet introduceert eisen om zulke stoffen voor later gebruik terug te winnen en de uitstoot van ozonafbrekende stoffen bij de sloop of renovatie van twee specifieke bouwmaterialen te voorkomen. Deze bouwmaterialen, zoals isolatieschuim, zijn de belangrijkste bron van de resterende emissies in de EU. De aangenomen tekst introduceert uitzonderingen voor het gebruik van de stoffen als grondstof (voor de productie van andere stoffen zoals bijvoorbeeld in de farmaceutische of chemische industrie), en als technische hulpstof, in laboratoria en voor brandbeveiliging.

Quotes

Rapporteur Bas Eickhout (Groenen/EFA, NL) zei: “Het beëindigen van F-gassen is van cruciaal belang, niet alleen omdat deze gassen uiterst schadelijk zijn voor het klimaat maar ook omdat we duidelijkheid en investeringszekerheid bieden aan de industrie. Europese bedrijven lopen al voorop bij de ontwikkeling van schone alternatieven voor F-gassen, dus deze wet zal goed zijn voor het klimaat en de Europese economie.”

Rapporteur Jessica Polfjärd (EVP, SE) zei: “Het stoppen van de uitstoot van ozonafbrekende stoffen is van cruciaal belang om nadelige gevolgen voor de gezondheid en het milieu als gevolg van een beschadigde ozonlaag te voorkomen en bij te dragen aan het verminderen van broeikasgassen, in overeenstemming met de klimaatdoelstelling van de Europese Unie.”

Volgende stappen

Na de eindstemmingen in de plenaire vergadering zal de Raad de teksten nu formeel moeten goedkeuren voordat ze in het Publicatieblad van de EU worden gepubliceerd.

Achtergrond

Gefluoreerde broeikasgassen, zoals fluorkoolwaterstoffen, perfluorkoolstoffen, zwavelhexafluoride en stikstoftrifluoride (gebruikt in o.a. koelapparatuur, airconditioning, warmtepompen, brandbeveiliging, schuim of elektrische schakelapparatuur) en ozonafbrekende stoffen, zoals halonen (gebruikt in brandblussers), methylbromide (om ongedierte te bestrijden) en chloorfluorkoolwaterstoffen (gebruikt in koelapparatuur en airconditioningsystemen) zijn door de mens veroorzaakte broeikasgassen met een hoog aardopwarmingsvermogen. De uitstoot van deze gassen moet verder worden teruggedrongen om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van de EU en om te voldoen aan internationale afspraken (het Protocol van Montreal en het daarmee samenhangende Kigali Amendement).

Met de goedkeuring van dit verslag beantwoordt het Parlement aan de verwachtingen van de burgers dat de EU de overgang naar een duurzaam en veerkrachtig groeimodel zal ondersteunen en groenere productieprocessen zal bevorderen, zoals verwoord in voorstel 11, lid 1, van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa.

 

 

Bron: © Europese Unie, [2024] – EP