27/10/2017

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België (2016)

Terug naar artikeloverzicht

Correctie op 27/10/2017 

bericht van 23/10/2017

Jaarlijks publiceren de vier Belgische energieregulatoren een statistisch overzicht van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Hiermee willen ze de ontwikkeling van de mededinging opvolgen aan de hand van een gezamenlijk transparant document met uniforme en consistente statistieken over de energiemarkt in België en in de respectieve gewesten

Download het rapport

Datum van goedkeuring: 23 oktober 2017

Referentie: Verslag 20171023

Verwante publicaties