De nieuwe 'CO2-gids van de schone auto' is verschenen

Gepubliceerd op 17/11/2005

Ook dit jaar weer publiceert de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de CO2-gids van de schone auto en wordt ook een nieuwe on-line-versie voorgesteld. Zo kunt u met enkele muisklikken het brandstofverbruik of de CO2-uitstoot van het gezochte automodel te weten komen. Kinderspel! De gids verschaft ook informatie over de belastingvermindering en handelt dit jaar voor het eerst ook over biobrandstoffen.

Net zoals de voorgaande jaren vindt u in de gids een lijst van alle wagens die op de Belgische markt beschikbaar zijn op 1 september 2005. De wagens staan alfabetisch per merk en per brandstoftype gerangschikt. De elektronische versie van de gids (www.health.fgov.be/environment/co2) werd aangepast zodat het eenvoudiger is om de verschillende modellen met elkaar te vergelijken. Zowel in de gedrukte als in de elektronische versie vindt u informatie over de fiscale maatregel die het mogelijk maakt een belastingvermindering te verkrijgen van 15% op de aankoopprijs (voor wagens die minder dan 105 gram CO2/km uitstoten) of van 3% op de aankoopprijs (voor wagens die minder dan 115 gram CO2/km uitstoten).

De grote belangstelling voor de gids en de website (1.600.000 bezoekers in minder dan 1 jaar tijd!) wijst erop dat zowel de gedrukte als de elektronische versie,zeker met de huidige hoge brandstofprijzen, zeer nuttig zijn bij de aanschaf van een nieuwe wagen.

Vanaf november 2005 tot februari 2006 worden de gids en de gegevensbank aan het grote publiek voorgesteld aan de hand van publieke debatten, een sensibilisatiecampagne in kranten en tijdschriften, een tentoonstelling en de verspreiding van 15.000 CD-roms waarop de gids wordt voorgesteld tijdens het Autosalon 2006.

De gids zal gratis ter beschikking liggen bij alle autohandelaars of kan rechtstreeks besteld worden via de website.