28/03/2019

De gebouwenpas als instrument voor een geïntegreerd omgevingsbeleid - Terugblik event

Terug naar artikeloverzicht

Eind 2018 hebben VEA, OVAM, Departement Omgeving en Wonen Vlaanderen de eerste versie van de Woningpas/Gebouwenpas gelanceerd. Deze pas zal dienen als “een digitale interface voor de burger, waarmee deze zich een overkoepelend inzicht kan verschaffen van alle informatie over zijn woning of perceel, ….”. Er is nog een uitvoeringsbesluit in voorbereiding, waarbij de modaliteiten van de Woningpas verder zullen worden uitgewerkt, en bepaald zal worden welke informatie verder opgenomen zal worden.

In samenwerking met de Woonraad heeft de Minaraad op maandag 18 maart 2019 dan ook een event georganiseerd over deze Woningpas. Er was eerst een informatief gedeelte, met uiteenzettingen vanwege Informatie Vlaanderen, Vlaams Energieagentschap en OVAM. Daarop volgde er een opiniërend gedeelte, met eerst een korte voorstelling van adviezen van Minaraad en Woonraad over dit instrument, waarna er een panelgesprek volgde.

De belangrijkste topics en bevindingen uit het opiniërend deel waren de volgende:

  • De Woningpas – als digitale kluis voor relevante informatie over een woning of gebouw – werd als een potentieel nuttig informerend instrument bestempeld. Het is immers belangrijk dat de eigenaar (of ook: huurder) geïnformeerd wordt over de renovatiewerken die nodig zijn en over grootorde van de kosten hiervan. Tegelijk was men het er over eens dat rationale informatie alleen niet voldoende is: de afweging “renovatie” of “sloop” heeft immers ook een emotionele component.
     
  • Vanwege de informerende functie, zag men ook een potentiële bijdrage tot de gedragsbijsturingen die nodig zijn voor ruimtelijke ordening, woonbeleid, energiebeleid, circulaire economie, waterbeleid en mobiliteitsbeleid. Dit potentieel zou er echter niet toe mogen leiden dat die beleidstakken zelf tot stilstand komen. Ook zou men moeten vermijden dat men de verzamelde gegevens zou inzetten voor handhaving. De consensus was dan ook dat dat er nood is aan een breder beleidskader.
     
  • De aandacht werd gevestigd op de diversiteit binnen de woningmarkt: het is in hoofdzaak een eigenaarsmarkt, maar er is ook een belangrijk segment met huurders op de private markt, naast het segment van de sociale woningen. In het bijzonder voor de sociaal zwakkeren lijkt er flankerend beleid nodig te zijn. Inzake de uitbreiding van de inhoudelijke scope werd er op gewezen dat men blijvend aandacht zou moeten hebben voor gebruiksvriendelijkheid– met respect voor de privacy.
     
  • Men was het er over eens dat eigenaars of bewoners de kans zouden moeten krijgen om onder bepaalde voorwaarden informatie te delen met geïnteresseerde partijen. Het werd bv. als een evidentie beschouwd dat verzamelde gegevens ingezet zouden worden voor beleidsmonitoring. Men ontwaarde wel een spanningsveld tussen individuele tools (zoals de Woningpas) en collectieve tools (zoals bv. het City Portal met oog voor ruimtelijke ontwikkeling op het niveau van wijken).

Alle presentaties en het verslag zijn te downloaden via onderstaande knop.

Klik hier voor de presentaties en het verslag

 

Bron: Minaraad, Vlaamse Overheid


Verschenen in Belgisch Staatsblad, 17.12.2018: 30 NOVEMBER 2018. - Decreet betreffende de gebouwenpas