31/01/2020

De Fitness check van EU richtlijnen Water

Terug naar artikeloverzicht

De Fitness Check van de EU richtlijnen over water concludeerde dat de richtlijnen, in globo , “fit for purpose” zijn. Daarmee is de politieke besluitvorming echter niet afgelopen: de verwachting is dat in maart en/of juni daarover meer duidelijkheid komt op de vergaderingen van de Europese Raad Milieu. Grotendeels onafhankelijk daarvan, blijven er drie centrale uitdagingen, die zowel op Europees als op Vlaams niveau spelen.

Een betere coherentie van het beleid blijkt noodzakelijk, en moet worden bekomen door de integratie van water-doelstellingen in beleidsontwikkelingen gericht op voeding, energie en transport. De invulling van de CAP is cruciaal, de uitbreiding van scheepvaart en waterkracht zijn belangrijke bedreigingen, de doorbraak van de circulaire economie biedt aanzienlijke kansen.

Ook de financiering van de nodige infrastructuur (inclusief de groene infrastructuur) blijkt een groot knelpunt. Belangrijke kansen worden geboden door (wederom) beleidsintegratie, Europese fondsen en de toepassing van het kostenterugwinningsprincipe.

De versnelling van de uitvoering tenslotte, is afhankelijk van de uitvoering van de Nitraatrichtlijn en de Richtlijn stedelijk afvalwater, evenals van een bredere inzet van herstelmaatregelen (sanering en hydromorfologisch herstel). Er is nood aan een betere governance, onder andere om de analyses, maar vooral ook de maatregelenprogramma’s, meer te ontwikkelen vanuit een systeemdenken.

Deze briefing is een kennisdocument t.b.v. de raadsorganisaties van de Minaraad: vermits dit document opgevat wordt als een kennisdocument, bindt het op zich niet de raadsleden of de raadsorganisaties; het document wordt wel aanvaard als informatief achtergronddocument bij verdere raadswerkzaamheden.

Download De Fitness check van EU richtlijnen Water

 

Bron: Minaraad, Vlaamse overheid