30/04/2013

De biologische landbouw in 2012

Terug naar artikeloverzicht

Het rapport geeft een actueel overzicht van de biologische sector in Vlaanderen. Het presenteert de belangrijkste kengetallen van de biologische landbouw, plaatst de Vlaamse situatie in een Europese context, analyseert de overheidsuitgaven en schat de omvang van de sector in. Uit het nieuwe jaarrapport blijkt dat in Vlaanderen het aantal producenten en het areaal toenemen. Er zijn nu 299 biologische producenten actief, die een areaal bewerken van 4.939 hectare. De overheid besteedde in 2012 met 3,7 miljoen euro 19% meer aan de biologische landbouwsector. De groei van de bestedingen van verse bioproducten zette zich verder door en bedroeg in Vlaanderen 12%.

 

 

Uitgever: Departement Landbouw en Visserij. Afdeling Monitoring en Studie