13/06/2023

Dankzij Zakia Khattabi neemt België voortrekkersrol op voor de bescherming van de biodiversiteit op Antarctica

antarctica
Terug naar artikeloverzicht

De landen die het Antarctica-Verdrag hebben ondertekend, organiseren jaarlijks om de beurt een Consultatieve Vergadering. Van 28 mei tot 8 juni vond de 45ste Consultatieve Vergadering plaats in Helsinki (Finland) waar verschillende belangrijke beslissingen werden genomen. Op initiatief van de federale minister van Leefmilieu, Zakia Khattabi, werd in de nabijheid van het Princess Elisabeth Station een speciale beschermingszone (ASPA) ingesteld. Tijdens de vergadering werd het verbod op de exploitatie van natuurlijke rijkdommen, zoals opgenomen in het Protocol van Madrid, ook opnieuw bevestigd.

“Met toenemende geopolitieke spanningen in en rond Antarctica en steeds meer interesse van toeristen, vissers en wetenschappers heeft Antarctica de bescherming die het Verdrag biedt meer dan ooit nodig. Jaar na jaar erkent de internationale gemeenschap  de impact van toenemende menselijke activiteiten, evenals de noodzaak van een wereldwijd netwerk van speciaal beschermde gebieden (Antarctic Specially Protected Area’s of ASPA's) en speciaal beheerde gebieden op Antarctica (Antarctic Specially Managed Area’s of ASMA's). Het beschermen van de Antarctische biodiversiteit en haar ecosystemen is essentieel in de strijd tegen de verdere klimaatopwarming.”, aldus Zakia Khattabi.

België werkt actief aan de bescherming van het milieu in Antarctica en diende een voorstel in voor het aanduiden van een “Antarctic Specially Protected Area” (ASPA) in de buurt van het Belgische wetenschappelijke onderzoekstation Prinses Elisabeth op Antarctica. Het voorstel werd grondig voorbereid met de hulp van verschillende Belgische en internationale wetenschappers die het specifieke ecosysteem van het zuidpoolgebied bestuderen.

Tijdens de jaarlijkse vergadering in Helsinki werd de creatie van deze ASPA bij consensus goedgekeurd. Concreet betekent dit dat de toegang tot deze ASPA verboden wordt voor niet-wetenschappelijke of toeristische doeleinden.

“De speciale status werd toegekend vanwege de bijzondere schoonheid van het gebied. Ook de grote verscheidenheid aan Antarctische rotsen of “nunataks” rechtvaardigde een bijzondere bescherming. Deze rotsen hebben immers een belangrijke functie: ze helpen micro-organismen, mossen, kortmossen en andere biodiversiteit in stand te houden. Dankzij de ASPA-status wordt de bescherming van deze unieke biodiversiteit, van de kleinste tot de grootste organismen, gegarandeerd. “ vervolgt de minister van Leefmilieu.

Sinds het begin van haar mandaat zet minister Khattabi zich in voor de bescherming van het Witte Continent, een engagement dat ook expliciet is opgenomen in haar algemene beleidsverklaring. Verder pleit minister Khattabi, net als vele andere Leefmilieuministers en Europees Leefmilieucommissaris Sinkevicius, voor een representatief netwerk van Marine Protected Areas (MPA's) rond Antarctica. “Ondanks de vooruitgang die de afgelopen 30 jaar is geboekt in de bescherming van Antarctica, is het nog steeds hoogst noodzakelijk om samen te werken om de verdere opwarming van de aarde een halt toe te roepen en de indrukwekkende biodiversiteit op en rond Antarctica te beschermen.”, besluit zij.

 

 

Bron: © 2023 - news.belgium.be