23/09/2014

Correct naleven van bemestingsregels werpt vruchten af voor oppervlaktewaterkwaliteit

Terug naar artikeloverzicht

Dit voorjaar hebben toezichthouders van de dienst Handhaving van de Mestbank extra controles uitgevoerd in de gebieden rond de MAP-meetplaatsen waar de maximale nitraatconcentratie schommelt rond de norm van 50 mg nitraat per liter.

Tegelijk heeft de dienst Bedrijfsadvies van de VLM de landbouwers daar intensief begeleid. Die dubbele aanpak van sensibilisatie én controle gebeurde onder de naam ‘VODKA-actie’ en wierp duidelijk vruchten af. VODKA staat voor Verantwoord Opbrengen van Dierlijke mest, Kunstmest en Andere meststoffen.

Doel VODKA-actie

Het doel van de VODKA-actie was om de waterkwaliteit van de 22 betrokken MAP-meetplaatsen op peil te houden. Ondertussen blijkt dat de waterkwaliteit in 21 van die 22 MAP-meetplaatsen nog altijd goed is. Een mooie opsteker voor alle landbouwers die daarvoor inspanningen hebben geleverd.

Aanpak VODKA-actie

De VODKA-actie situeerde zich rond 22 MAP-meetplaatsen waar de nitraatnorm van 50 mg nitraat per liter in 2011 of 2012 of 2013 licht werd overschreden en waar de nitraatnorm vlak voor het begin van het bemestingsseizoen goed was.

Van bij de start van het uitrijseizoen op 16 februari tot eind mei was bijna elke dag een controleploeg van de dienst Handhaving aanwezig in de gebieden rond de 22 MAP-meetpunten.

De dienst Bedrijfsadvies heeft in die gebieden 184 landbouwbedrijven begeleid en geadviseerd, over het optimale bemestingstijdstip, de opmaak van een bemestingsplan (strategie), het belang van een bemestingsadvies en de optimale keuze en benutting van de toegediende meststoffen.

Resultaten VODKA-actie

De VODKA-actie heeft haar effect niet gemist: bij 21 van de 22 MAP-meetplaatsen, in het zogenaamde VODKA-gebied, is de oppervlaktewaterkwaliteit goed gebleven. 

De Mestbank stelt  vast dat in het VODKA-gebied de landbouwers procentueel minder inbreuken hebben gepleegd tegen de uitrijbepalingen dan daarbuiten.

In de onderstaande grafieken vindt u een vergelijking tussen beide gebieden voor de drie belangrijkste inbreuken op het uitrijden van mest: het niet-emissiearm aanwenden van mest; het niet respecteren van de afstandsregels tot waterlopen; bemesten op drassig, ondergelopen, bevroren of besneeuwd land. De grafiek toont, per maand, van februari tot juni, hoeveel overtredingen werden vastgesteld per 100 controles.

Minister Joke Schauvliege, bevoegd voor leefmilieu en landbouw: “De inspanningen van de landbouwsector om de bemesting terug te dringen, hebben dus duidelijk vruchten afgeworpen. Het goede resultaat is te danken aan de inspanningen van de landbouwers die de bemestingsregels correct hebben toegepast. Toch zijn we er nog niet helemaal. De Europese Commissie eist dat Vlaanderen op hooguit 16 procent van alle meetpunten de maximumgrens overschrijdt. We hebben nog één jaar om die norm te halen.”

Bron : VLM