18/02/2022

Correct gebruik van ontsmettingsmiddelen om resistentie te voorkomen

desinfectiemiddel
Terug naar artikeloverzicht

Een recente studie in opdracht van de FOD Volksgezondheid brengt de stijgende resistentie van bacteriën tegen bepaalde ontsmettingsmiddelen of biociden onder de aandacht. Als de resistentie stijgt, werken de ontsmettingsmiddelen minder goed. Daarom is het belangrijk om strikt de gebruiksrichtlijnen op te volgen en enkel desinfecterende middelen te gebruiken wanneer dit noodzakelijk is.

Biociden zoals ontsmettingsmiddelen zijn bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden om ongewenste organismen af te schrikken, onschadelijk te maken of te vernietigen. Dankzij biociden kan verspreiding van ziekteverwekkers zoals sommige bacteriën, virussen en schimmels ingeperkt worden. Maar wanneer micro-organismen resistentie vertonen tegen de actieve stoffen van het biocide, kunnen ze niet langer onder controle gehouden worden. Dit gaat soms gepaard met kruisresistentie, wat betekent dat de bacteriën ook niet meer vatbaar zijn voor bepaalde antibiotica (geneesmiddelen) of verwante stoffen in biociden of andere producten. Resistentie kan zich ontwikkelen wanneer de dosering of de tijd dat het product moet inwerken niet gerespecteerd worden. Ook het zeer algemeen gebruik van bepaalde biociden kan ervoor zorgen dat resistente organismen de overhand krijgen.

Tip 1 – Gebruik biociden enkel wanneer dit nodig is.

Biociden houden risico’s in voor onze gezondheid en het milieu. We moeten er voorzichtig mee omgaan. En dat begint al vóór de aankoop van het product.
Je huis poetsen doe je met een niet-desinfecterend schoonmaakmiddel. Kies enkel voor een ontsmettingsmiddel (biocide) wanneer het nodig is om bacteriën, virussen, gisten of schimmels te verwijderen, bijvoorbeeld als er iemand uit je gezin ziek is of met corona besmet is. Dan kan je sommige dingen die je veel aanraakt best extra ontsmetten. Bijvoorbeeld een deurklink, kraan, toilet, lichtknop, trapleuning, tafel of nachtkastje. Let er wel op dat de meeste ontsmettende middelen op een schoon oppervlak moeten gebruikt worden. Vaak is het dus nodig om eerst schoon te maken, en pas daarna te ontsmetten.

Tip 2 - Respecteer de gebruiksaanwijzingen

  • gebruik de aangegeven dosis,
  • laat het product voldoende lang inwerken,
  • volg alle richtlijnen op het etiket en in de gebruiksaanwijzing  
  • verlucht voldoende. Zet je ramen open.
  • Spoel na met proper water. Doe dit zeker voor oppervlakken of materialen waar je eten of drinken op zet, bijvoorbeeld de eettafel.

Meer tips over veilig gebruik van chemische producten? Op lezenvoorgebruik.be staan voorzorgsmaatregelen, de gevaarsymbolen en hun betekenis en een reeks animatiefilmpjes die herkenbare thuissituaties in beeld brengen. U kunt er ook een folder bestellen met handige tips om de vaakst voorkomende ongevallen te vermijden.

De studie van het Duve Instituut van de UCLouvain geeft een overzicht van de beschikbare informatie over resistentie tegen enkele biocide actieve stoffen. De studie is beschikbaar in het Engels via deze link.

 

 

Bron: © Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu