08/06/2020

Coronavirus: EU verleent 314 miljoen EUR aan innovatieve ondernemingen om het virus te bestrijden en het herstel te bevorderen

covid_19
Terug naar artikeloverzicht

De Commissie heeft vandaag meegedeeld dat zij – via het proefproject Accelerator van de Europese Innovatieraad (EIC) – bijna 166 miljoen EUR aan 36 ondernemingen heeft toegekend om de coronaviruspandemie te bestrijden. Daarnaast zal ruim 148 miljoen EUR aan nog eens 36 ondernemingen worden verleend om bij te dragen tot het herstelplan voor Europa. Dat brengt de totale investeringen uit Horizon 2020 – het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU – in deze ronde op 314 miljoen EUR.

Volgens Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, “stemmen het enorme talent en de baanbrekende ideeën van innovatieve Europese ondernemingen ons hoopvol. Door onze steun voor de Europese Innovatieraad op te voeren zal het potentieel van deze ondernemingen worden ontsloten, zodat we het coronavirus beter kunnen bestrijden en het herstel kunnen bevorderen. De EIC heeft snel op de crisis als gevolg van de coronaviruspandemie gereageerd en de flexibiliteit en het effect van EU-financiering gedemonstreerd.”

De 36 geselecteerde ondernemingen die het coronavirus zullen helpen bestrijden, zullen aan baanbrekende projecten werken, zoals de uitbreiding van de productie van biodecontaminatiedoekjes, de ontwikkeling van systemen voor het monitoren van ventilatoren waarbij eerstehulpverleners realtime feedback krijgen over de kwaliteit van de beademing van patiënten, de ontwikkeling van een antilichaamplatform voor de behandeling van ernstige gevallen van infectie, en nog veel meer. Voorts is aan 139 bedrijven die het coronavirus bestrijden maar in deze ronde geen financiële middelen hebben ontvangen vanwege budgettaire beperkingen, het nieuwe COVID-19-specifieke excellentiekeur toegekend om de waarde van hun voorstel te erkennen en hen te helpen steun uit andere financieringsbronnen aan te trekken.

Nog eens 36 ondernemingen zullen bijdragen tot het herstelplan voor Europa in het kader van een groot aantal sectoren en projecten, zoals de ontwikkeling van sterkere en hogere windturbinemasten op basis van houten modules om de kosten van windenergie potentieel enorm te verlagen; een systeem voor de productie van organische meststoffen; en een op blockchain gebaseerde oplossing voor duurzame recyclage door producenten. En nog eens 679 excellentiekeuren zijn toegekend aan hoogwaardige voorstellen die aan de financieringscriteria van de EIC voldeden, maar niet gefinancierd konden worden vanwege het beperkte budget.

Een recordaantal van bijna 4000 startende ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) heeft zich in maart gemeld voor het proefproject Accelerator van de EIC. Ruim 1400 van de voorgestelde innovaties hielden verband met de coronavirusuitbraak. Daarom is onlangs nog eens 150 miljoen EUR aan deze financieringsronde toegewezen, wat het totaal op meer dan 314 miljoen euro brengt. De voor steun geselecteerde startende ondernemingen en kmo's zijn gevestigd in 16 landen: 12 EU-lidstaten, het VK en drie geassocieerde landen.

Achtergrondinformatie

Van de 314 miljoen EUR toegekende EIC-financiering zullen 174 miljoen EUR investeringen in eigen vermogen zijn. Sinds het proefproject Accelerator van de EIC medio 2019 is opgestart, heeft het de mogelijkheid van directe investeringen in eigen vermogen (tot maximaal 15 miljoen EUR) geboden, naast de subsidiesteun (tot maximaal 2,5 miljoen EUR). Meer dan 10 000 startende ondernemingen en kmo's hebben tot dusver aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van ruim 26 miljard EUR. Van de 72 ondernemingen die vandaag steun hebben gekregen, krijgen er 46 kapitaalsteun.

Investeringen in eigen vermogen zijn onderworpen aan een grondig onderzoek en worden beheerd door het toekomstige EIC-fonds, dat actief op zoek zal gaan naar mede-investeerders. De door de EIC ondersteunde ondernemingen kunnen ook een beroep doen op tal van diensten op het gebied van coaching, mentoring, bedrijfsadvies en bedrijfsacceleratie. Voor het eerst zullen deze diensten worden aangeboden aan ondernemingen met het COVID-19-specifiek excellentiekeur.

De steun van de EIC voor baanbrekende ideeën ter bestrijding van het coronavirus maakt deel uit van de gezamenlijke inspanningen van de EU om de crisis te boven te komen. Op 4 mei heeft de Commissie een donorconferentie (Coronavirus Global Response) georganiseerd, die tot dusver 9,8 miljard EUR heeft opgeleverd. De Commissie heeft tijdens deze donorconferentie 1,4 miljard EUR toegezegd, waarvan 1 miljard EUR van Horizon 2020 afkomstig is en bestemd is voor de gezamenlijke ontwikkeling en het universeel inzetten van diagnostica, behandelingen en vaccins voor het coronavirus. Eind mei heeft de Commissie de volgende stappen aangekondigd in de wereldwijde coronarespons, namelijk de start van een nieuwe campagne – “Global Goal: Unite For Our Future” – samen met de internationale organisatie Global Citizen,die zal uitmonden in een wereldwijde donorconferentie op 27 juni.

Voorts heeft de Commissie onlangs haar voorstel voor een omvangrijk herstelplan voor Europa ingediend. Om voor een duurzaam, evenwichtig, inclusief en fair herstel in alle lidstaten te zorgen stelt de Commissie voor een nieuw herstelinstrument – Next Generation EU – in het leven te roepen in het kader van een solide, moderne en vernieuwde langetermijnbegroting van de EU. Als onderdeel van het herstelinstrument Next Generation EU wordt voorgesteld het budget van Horizon Europa met 13,5 miljard EUR te verhogen om Europese steun te verlenen voor onderzoek en innovatie op het gebied van gezondheid en klimaat, met inbegrip van baanbrekende innovaties van startende ondernemingen en kmo's.

Meer informatie

Lijst van voor financiering geselecteerde ondernemingen

Website van het proefproject van de Europese Innovatieraad (EIC)

 

 

Bron: © Europese Unie, 1995-2020