27/01/2023

Constructief overleg over uitbreiding Herkenrodebossen

bos-natuur-wandelen-hond
Terug naar artikeloverzicht

Het planteam van de Vlaamse Overheid en de stad Hasselt heeft de afgelopen dagen haar voorstel voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Herkenrodebossen en de Wijer besproken met de diverse betrokkenen. De gesprekken met de landbouwers wiens gronden in het gebied liggen dat bebost zal worden,  de dorpsraden van Kermt en Stevoort en de natuurverenigingen, zijn constructief verlopen. Het planteam zal op basis van deze gesprekken een aantal punten in het voorstel opnieuw bekijken.  Met dit GRUP, dat betrekking heeft op het grondgebied van de stad Hasselt en de gemeenten Herk-de-Stad en Nieuwerkerken, wil de Vlaamse overheid de boskernen herstellen en versterken. Het voorziet ruimte voor duurzame landbouw en aandacht voor het historische landschap en erfgoed.

Om de bestaande landbouwbedrijven de nodige ruimte en zekerheid te geven, werd vorig jaar al overlegd met alle betrokken landbouwers. Met de input uit die gesprekken, is nu een voorstel uitgewerkt. Dit voorstel is een eerste aanzet voor de opmaak van het GRUP. Het planteam heeft het voorstel afgelopen dinsdag 24 januari besproken met de landbouwers wiens areaal voor een groot stuk ligt in de percelen die voorgesteld worden voor bebossing en aan alle landbouwers die gronden bewerken in het gebied dat een herbestemming krijgt. Beide momenten verliepen constructief. De mededeling dat het planteam parallel werkt aan een grondenbank voor het aankopen van ruilgronden, werd positief onthaald.

Donderdag 26 januari had een informatiemoment plaats voor de vertegenwoordigers van de dorpsraden van Kermt en Stevoort en de natuurverenigingen. Ook dit was een constructief overleg. De organisaties willen graag betrokken worden bij het verdere proces.

Het planteam zal het voorstel op een aantal punten opnieuw bekijken op basis van deze gesprekken. De betrokken landbouwers worden op de hoogte gehouden in verband met hun voorstellen tot aanpassing.  In de volgende fase zal een ontwerp GRUP gemaakt worden, waarop iedereen kan reageren via een openbaar onderzoek.

De cijfers

Voor het deelgebied Herkenrodebossen, 1652 ha groot, wordt een bosuitbreiding van circa 135 ha gezocht. Recente (sinds 2005) herbebossing of ontbossing wordt daarin verrekend. In totaal zal er voor het Herkenrodebos zo’n 70 ha nieuw bos moeten komen. In het overige deel van dit gebied krijgt duurzame landbouw ruimte en zekerheid voor de toekomst. Ook het aanwezige erfgoed wordt beschermd.  Voor het deelgebied Wijerbos wordt een bosuitbreiding beoogd om zo een robuust bosgebied te creëren met aandacht voor de kasteelhoeve en het historische landschap errond. Er wordt 50 ha bosbestemming bij gecreëerd, maar de werkelijke uitbreiding bedraagt 25 ha.

Meer informatie www.omgeving.vlaanderen.be/grups/herkenrodebossen.

Wie vragen heeft of voorstellen voor ruilgronden, kan contact opnemen met het departement Omgeving van de Vlaamse overheid via T 02 553 38 00.

 

 

 

Bron:  Departement Omgeving, Vlaamse overheid