Conclusie onderzoek uitstootschandaal: strenger en duidelijker toezicht nodig

Gepubliceerd op 07/04/2017

Nieuwe regels om meer uitstootschandalen te voorkomen 

 

De meeste lidstaten en de Commissie faalden in het stoppen van autofabrikanten die de uitstoottests manipuleerden, concludeert het eindverslag van de enquêtecommissie naar de uitstoottests in de autobranche. De leden besloten tot een enquêtecommissie nadat Volkswagen toegaf testuitslagen van dieselauto’s te hebben vervalst. De leden stellen een reeks maatregelen voor om oneerlijke praktijken door autofabrikanten in de toekomst te voorkomen.

Volkswagen en andere fabrikanten worden verondersteld manipulatie-instrumenten te hebben gebruikt om de tests te bedriegen. Hiermee was het mogelijk om te weten dat een auto werd getest en dan tijdelijk het motorvermogen en dus de hoeveelheid geproduceerde broeikasgassen te beperken. Op de weg zou dezelfde auto tot 40 keer meer verontreinigende stoffen uitstoten.

Verschillen tussen echte omstandigheden en laboratoriumtests waren geen geheim, en het gebruik van “manipulatie-instrumenten” was al verboden voor het schandaal maar de bevoegde autoriteiten - zowel op nationaal als op Europees niveau - verwaarloosden hun verantwoordelijkheid om het probleem verder te onderzoeken.“De lidstaten waren zeer, zeer zwak bij de uitvoering van het Europees recht. Ze waren meer geïnteresseerd in het belang van de nationale auto-industrie dan in het belang van gewone burgers en de luchtkwaliteit”, zegt co-rapporteur Gerben-Jan Gerbrandy (NL, ALDE).

De leden stellen voor dat de tests onder uiteenlopende realistische omstandigheden worden uitgevoerd en een willekeurig element omvatten om manipulatie moeilijker te maken. Ze willen ook een versterkt Europese toezicht in de auto-industrie met duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden.

De fabrikanten die in gebreke zijn gebleven moeten de benadeelde consument vergoeden.

Het verslag werd tijdens de plenaire vergadering op 4 april goedgekeurd.

 

Bron: © Europese Unie, (2017) – EP