12/02/2020

Compensatie Indirecte Emissiekosten: doe je aanvraag ten laatste op 31 maart 2020

Terug naar artikeloverzicht

Via de Compensatie Indirecte Emissiekosten kunnen een aantal specifieke elektriciteits-intensieve sectoren een vergoeding krijgen voor de aan hen doorgerekende kosten ten gevolge van het Europese emissiehandelssysteem.

 

 
 

Op 31 maart 2020 moeten compensatie-aanvragen voor kosten gemaakt in 2019 ingediend zijn bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Bedrijven die reeds een aanvraag hebben ingediend, hebben van het agentschap een vooringevuld sjabloon gekregen voor de aanvraag van dit jaar. Als je dit sjabloon niet ontvangen hebt of als de contactpersoon gewijzigd is, neem dan contact op met het agentschap via emissiekosten@vlaio.be. Bedrijven die voor het eerst een aanvraag willen indienen, kunnen meer informatie vinden op de website.

Compensatie indirecte emissiekosten

Compensatie voor bedrijven die een hogere elektriciteitsfactuur hebben als indirect gevolg van het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS).

Lees meer

 

Bron: Agentschap Innoveren & Ondernemen, Vlaamse Overheid