27/04/2023

Compendium LUC – nieuwe ontwerpmethoden beschikbaar

luchtemissies
Terug naar artikeloverzicht

Een aantal methoden van het Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC) werden aangepast.
Deze gereviseerde alsook 2 nieuwe methoden zijn nu beschikbaar als "Ontwerpmethode"  en terug te vinden bij het Compendium in de laatste kolom "Ontwerp".

Gereviseerde methoden
LUC/0/003 Bepaling van water in een geleide gasstroom versie 04/2023
LUC/0/005 Essentiële kwaliteitsvereisten voor emissiemetingen versie 04/2023
LUC/II/001 Bemonstering voor afgassen en analyse van CO, CO2, SO2, NOx, O2 en TOC met monitoren versie 04/2023
LUC/III/004 Bepaling van het gehalte gasvormig formaldehyde in een geleide gasstroom versie 04/2023
LUC/IV/000 Bemonstering van individuele vluchtige organische stoffen in een gasstroom versie 02/2023
Nieuwe methoden
LUC/0/007 Monsterconservering en -bewaring versie 04/2023
LUC/VI/003 Bepaling van de concentratie aan per- en polyfluoroalkylverbindingen (PFAS) in een geleide gasstroom versie 04/2023

Een overzicht van de uitgevoerde wijzigingen t.o.v. Ontwerp MB 2023 is samengevat in dit document.

_________________________

Ter informatie : 
De methoden in de kolom “Ontwerp MB 2023” werden vorig jaar reeds ingediend Deze versie van de methoden trad in werking op 15/01/2023.
De officiële publicatie in het Belgisch Staatsblad volgt nog. Er is een retroactieve werking voorzien.