28/02/2023

Compendium LUC - MB 2022 gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

luchtemissies
Terug naar artikeloverzicht

Het Ministerieel besluit tot goedkeuring van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC) werd op 27/02/2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Deze versie van het LUC is retroactief in werking getreden op 1 september 2022

Er is ondertussen ook al een volgende versie van het LUC in adviesprocedure nl. LUC - MB 2023. Deze trad op 15 januari 2023 in werking.
Het nieuwe compendium LUC is te vinden op Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC) in de kolom ‘Ontwerp MB 2023’.
Aan de erkende labo’s wordt gevraagd om vanaf 15 januari 2023 de nieuwe versie (LUC - Ontwerp MB 2023) toe te passen (art. 34, §5 VLAREL).

De ondertekening en de officiële publicatie in het Staatsblad van LUC - MB 2023 volgt later dit jaar. Er is een retroactieve werking voorzien.