Commissie zet licht op groen voor uitfasering Belgische steunregeling biobrandstoffen

Gepubliceerd op 16/10/2013

De Europese Commissie is tot de bevinding gekomen dat de Belgische plannen om de regeling waarbij zeven producenten van biobrandstoffen accijnsverlaging krijgen, uit te faseren over een periode van 12 maanden, in overeenstemming zijn met de EU-staatssteunregels. De zeven producenten, die in 2006 via een tenderprocedure werden geselecteerd, zullen tot 30 september 2014 deze vermindering kunnen blijven genieten voor een beperkte hoeveelheid biobrandstoffen. Een en ander moet zorgen voor een soepele overgang naar een nieuwe steunregeling voor biobrandstoffen die in 2014 zal worden opgezet. Die nieuwe regeling zal vóór eind 2013 bij de Commissie worden aangemeld en zal inzetten op de productie van bijzonder duurzame biobrandstoffen.

In 2005 voerde België een steunregeling voor biobrandstoffen in, waarbij de accijnzen voor een beperkt aantal producenten van bio-ethanol en FAME werden verlaagd. De betrokken producenten werden geselecteerd via een tenderprocedure die gebaseerd was op milieuparameters en economische parameters. De Commissie keurde de regeling destijds goed voor een periode van zes jaar, die op 30 september 2013 afliep. In 2012 vroeg België om de initiële regeling tot 2019 te mogen verlengen.

De markt voor biobrandstoffen is echter veranderd sinds de tenderprocedure van 2006: zo heeft België in 2009 een leveringsverplichting ingesteld en heeft de Commissie een richtlijn goedgekeurd (Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen) die specifieke duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen bevat. In september 2013 heeft België de Commissie meegedeeld dat het een nieuwe regeling wilde opzetten en in 2014 een nieuwe tender wilde organiseren. Die zou dan beter toegesneden zijn op de voorwaarden van Richtlijn 2009/28/EG en de gewijzigde marktcontext. Daarnaast stelde België voor om de initiële regeling voor een korte uitfaseringsperiode te verlengen. Met deze uitfasering krijgt België de nodige tijd om de nieuwe regeling op te zetten en krijgt de sector de tijd om zich aan de nieuwe situatie aan te passen.

Achtergrond

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie beschikbaar onder zaaknummer SA.35073. Een overzicht van de recentste staatssteunbesluiten die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in de elektronische nieuwsbrief State Aid Weekly e-News

Bron : © Europese Unie, 1995-2013