05/04/2012

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)

Terug naar artikeloverzicht

De CREG is de federale regulator van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Naast haar adviserende taak ten overstaan van de overheid, is de CREG onder meer ook belast met het toezicht op de transparantie en de mededinging op de elektriciteits- en aardgasmarkt, met erover te waken dat de markttoestand het algemeen belang beoogt en in het algemene energiebeleid past en met het behartigen van de essentiële consumentenbelangen.

Op deze website vindt u onder meer de elektriciteits- en aardgastarieven, evenals analyses met betrekking tot de prijsevolutie, de marktwerking, de bevoorradingszekerheid van elektriciteit en aardgas, de energiewetgeving, …

Deze website richt zich niet enkel tot de aardgas- en elektriciteitsverbruikers, maar eveneens tot alle marktspelers, zowel producenten, netbeheerders, leveranciers als nieuwkomers.