28/08/2023

Commissie stelt rapportageregels vast voor overgangsfase mechanisme koolstofgrenscorrectie

co2
Terug naar artikeloverzicht

De Europese Commissie heeft op 17 augustus regels vastgesteld voor de uitvoering van het mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (carbon border adjustment mechanism, CBAM) tijdens de overgangsfase, die 1 oktober dit jaar ingaat en tot eind 2025 loopt.

De gepubliceerde uitvoeringsverordening bevat de overgangsbepalingen voor EU-importeurs van CBAM-goederen en de overgangsmethodiek voor het berekenen van ingebedde emissies die tijdens het produceren van CBAM-goederen zijn vrijgekomen.

In de CBAM-overgangsfase hoeven ondernemers alleen verslag uit te brengen over de emissies die zijn ingebed in hun invoer waarop het mechanisme van toepassing is en hoeven zij geen financiële aanpassingen te doen. Zo hebben bedrijven genoeg tijd om zich voor te bereiden en kan de definitieve methodiek nog tot 2026 worden bijgesteld.

Om importeurs en producenten uit derde landen te ondersteunen, heeft de Commissie ook richtsnoeren voor EU-importeurs en niet-EU-installaties gepubliceerd over de praktische uitvoering van de nieuwe regels. Momenteel worden IT-instrumenten ontwikkeld om importeurs te helpen de berekeningen uit te voeren en te rapporteren, evenals opleidingsmateriaal, webinars en tutorials om bedrijven bij te staan als het overgangsmechanisme van start gaat. Importeurs zullen vanaf 1 oktober 2023 gegevens over het vierde kwartaal moeten verzamelen, maar hun eerste verslag hoeft pas 31 januari 2024 te worden ingediend.

Voorafgaand aan de vaststelling door de Commissie is de uitvoeringsverordening onderworpen aan een openbare raadpleging en vervolgens goedgekeurd door het CBAM-comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de EU-lidstaten. CBAM is één van de pijlers van de ambitieuze “Fit for 55”-agenda van de EU en een baanbrekend instrument van de EU tegen koolstoflekkage. Koolstoflekkage vindt plaats als in de EU gevestigde bedrijven koolstofintensieve productie naar het buitenland verplaatsen om te profiteren van lagere normen, of als EU-producten worden vervangen door koolstofintensievere invoer. Dit ondermijnt onze klimaatmaatregelen.

Meer informatie

Mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (CBAM)

 

Bron : © Europese Unie, 1995-2023