28/11/2023

Commissie stelt 166 grensoverschrijdende energieprojecten voor EU-steun voor om de Europese Green Deal te helpen realiseren

hernieuwbare_energie
Terug naar artikeloverzicht

De Commissie onderneemt een nieuwe stap om het energiesysteem van de EU klaar te maken voor de toekomst: de eerste lijst van projecten van gemeenschappelijk belang (PGB's) en projecten van wederzijds belang (PWB's), die volledig in overeenstemming is met de Europese Green Deal, wordt nu goedgekeurd. Deze belangrijke grensoverschrijdende infrastructuurprojecten zullen de EU helpen haar ambitieuze energie- en klimaatdoelstellingen te halen. De projecten zullen profiteren van gestroomlijnde vergunnings- en regelgevingsprocedures en komen in aanmerking voor financiële steun van de EU uit de Connecting Europe Facility (CEF).

Deze lijst wordt vastgesteld in het kader van de herziene verordening betreffende trans-Europese energienetwerken (TEN-E), die een einde maakt aan de steun voor infrastructuur voor fossiele brandstoffen en gericht is op grensoverschrijdende energie-infrastructuur van de toekomst. Ze omvat PGB's, projecten op het grondgebied van de EU, en voor het eerst ook PWB's, projecten die de EU verbinden met andere landen. De Commissie zal ervoor zorgen dat de projecten snel worden afgewerkt en kunnen bijdragen tot het verdubbelen van de netcapaciteit van de EU tegen 2030, zodat haar streefcijfer van 42,5 % hernieuwbare energie wordt gehaald.

Van de 166 geselecteerde PGB's en PWB's:

  • zijn meer dan de helft (85) projecten voor elektriciteit, offshore en slimme elektriciteitsnetten, die volgens de verwachting voor een groot deel zullen worden opgeleverd tussen 2027 en 2030.
  • voor het eerst zijn er waterstof- en elektrolyseprojecten (65) in opgenomen, die een belangrijke rol zullen spelen om de integratie van het energiesysteem te bevorderen en de industrie in de EU koolstofvrij te maken.
  • de lijst bevat ook 14 CO2-netwerkprojecten,, die in overeenstemming zijn met onze doelstellingen om een markt voor koolstofafvang en -opslag tot stand te brengen.

Nadat de Commissie vandaag, in het kader van de TEN-E-verordening, de lijst van PGB's en PWB's heeft vastgesteld in de vorm van een gedelegeerde handeling, wordt het voorstel voor toetsing aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegd. De medewetgevers hebben twee maanden tijd om de lijst volledig te aanvaarden of te verwerpen, maar zij mogen de lijst niet wijzigen. Dit proces kan op verzoek van de medewetgevers met twee maanden worden verlengd. Zodra de lijst is goedgekeurd, zal de Commissie samenwerken met projectontwikkelaars en lidstaten om te komen tot een snelle uitvoering van deze lijst van projecten, in overeenstemming met de versterkte maatregelen die vandaag in het EU- actieplan voor netwerken zijn voorgesteld.

Achtergrond

De lijst die vandaag is aangenomen, is de zesde PGB-lijst van de Unie, en de eerste lijst van PGB's en PWB's van de Unie in het kader van de herziene TEN-E-verordening, die in 2022 werd aangenomen. Met de herziene verordening kan de Unie door middel van door de EU gesteunde grensoverschrijdende energie-infrastructuurprojecten op weg gaan om haar klimaat- en energiedoelstellingen zoals vastgesteld in de Europese Green Deal te realiseren. Zoals in de TEN-E-verordening is bepaald, worden dergelijke lijsten om de twee jaar vastgesteld, nadat uitgebreid met belanghebbenden is gesproken in regionale groepen die bij de TEN-E-verordening zijn opgericht.

Voor meer informatie

Gedelegeerde verordening over de eerste lijst van projecten van gemeenschappelijk en wederzijds belang van de Unie

Bijlage met de eerste lijst van projecten van gemeenschappelijk en wederzijds belang van de Unie

Vragen en antwoorden

Projecten van gemeenschappelijk belang

Interactieve kaart met projecten van gemeenschappelijk belang

Trans-Europese energienetwerken

 

Citaat/Citaten

Met deze lijst van grensoverschrijdende projecten wordt vandaag de nieuwe energiekaart van Europa getekend. Het tijdperk waarin infrastructuur voor fossiele brandstoffen door de EU werd gefinancierd, is voorbij. Het is nu tijd om te investeren in energie-infrastructuur die geschikt is voor een flexibeler, gedecentraliseerd en gedigitaliseerd systeem, waarin consumenten ook producenten zijn en het grootste deel van onze energie uit hernieuwbare bronnen komt.

 

Kadri Simson, commissaris voor Energie - 28/11/2023

 

 

Bron: © Europese Unie, 1995-2023