03/12/2008

Commissie komt met maatregelen voor meer energie-efficintie en duurzame energie in huishoudens met een laag inkomen

Terug naar artikeloverzicht

De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel goedgekeurd waardoor alle lidstaten en regio's van de Europese Unie, met financile steun van het Europese cohesiebeleid, voor het eerst kunnen investeren in maatregelen voor energie-efficintie en duurzame energie in woningen. De maatregel, die deel uitmaakt van het vorige week gepresenteerde Europees economisch herstelplan, is gericht op huishoudens met een laag inkomen. In de praktijk betekent dit dat de EU medefinanciering kan toekennen aan regelingen van nationale, regionale of lokale overheden om woningen te voorzien van dubbele beglazing, muurisolatie en zonnepanelen.

Danuta Hbner, commissaris voor regionaal beleid, lichtte het voorstel toe: "Dit is een win-winsituatie. De maatregel spaart energie, vermindert emissies, zorgt voor een lagere energierekening voor de minst draagkrachtigen en helpt de bouwsector en met name het mkb. We hopen dat de Raad en het Europees Parlement dit voorstel zo snel mogelijk goedkeuren en dat de lidstaten snel in actie komen om regelingen op te zetten waarvoor deze investering wordt ingezet".

Andris Piebalgs, commissaris voor energie, voegde daaraan toe: "De woonsector is verantwoordelijk voor een kwart van het energieverbruik in Europa. Met deze maatregelen gaan we Europese burgers helpen de kwaliteit van hun woningen te verbeteren, waarbij we tegelijkertijd een grote bijdrage leveren aan ons beleid ten aanzien van klimaatverandering en de continuteit van de energievoorziening".

Energie-efficintie stimuleren

Volgens de huidige wetgeving met betrekking tot de structuurfondsen van de EU hebben de nieuwe lidstaten slechts een beperkt recht om gebruik te maken van steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor de woonsector. Deze kan alleen voor de gemeenschappelijke gedeelten van een gebouw worden gebruikt (of in geval van sociale woningbouw voor het hele gebouw) in achtergestelde stadswijken. Het voorstel van vandaag zou de hele EU-27 de mogelijkheid bieden EFRO-steun te ontvangen om in energie-efficintie en duurzame energie in alle soorten gebouwen te investeren. De subsidies zijn alleen bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen (zoals gedefinieerd in de nationale regelgeving).

Concreet kunnen met de subsidies bijvoorbeeld nationale, regionale of lokale regelingen worden medegefinancierd voor het isoleren van muren, daken en ramen (dubbele beglazing), het plaatsen van zonnepanelen en het vervangen van oude boilers door meer energiezuinige exemplaren.

De maatregelen voor versnelde investeringen in energiebesparing in gebouwen zullen bijdragen tot de volgende doelstellingen:

  • de dynamiek in de Europese economie opvoeren, de concurrentiepositie van de EU verbeteren en werkgelegenheid creren, met name in de bouw;
  • de kennis over energie-efficintie en duurzame energie verbeteren;
  • bijdragen tot de doelstellingen van ander EU-beleid, zoals de veiligstelling van de energievoorziening, het milieu en de strijd tegen klimaatverandering.

Tot nu toe hebben de 27 lidstaten gepland via het cohesiebeleid 4,8 miljard euro in duurzame energie te investeren en 4,2 miljard euro in maatregelen ten behoeve van de energie-efficintie en de energiehuishouding.

Achtergrond

Gebouwen alleen veroorzaken 40% van de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie. Er wordt nog steeds te veel energie in gebouwen verspild door inefficinte verwarmings- en airconditioningsystemen en verlichting. Volgens de laatste schattingen van de Commissie kan er tussen nu en 2020 in de bouw voor 28% aan kosteneffectieve energiebesparingen worden doorgevoerd. Uit sommige EU-studies blijkt ook dat een gemiddeld huishouden in de EU, afhankelijk van het energieverbruik, tussen de 200 en 1000 euro per jaar kan besparen door zijn huis energie-efficinter te maken.

De lidstaten en het Parlement moeten dit voorstel van de Commissie volgens de medebeslissingsprocedure goedkeuren.

Om de gehele bijdrage van het cohesiebeleid aan het Europees economisch herstelplan zie MEMO/08/740.

Meer informatie over het regionaal beleid: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Bron : Europese Commissie